Englanniksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lyhenteet

Lyhenteet - Akateemiset lyhenteet

Ah. (Anhang)
app. (appendix)
Kun työhön on lisätty relevantteja asiakirjoja
ugf. (ungefähr)
approx. (approximately)
Kun lukumäärää ei tiedetä
Lit.-Verz. (Literaturverzeichnis)
bibliog. (bibliography)
Lähdeluettelo
ca. (circa)
ca. (circa)
Määrän arvioiminen
K. (Kapitel)
ch. (chapter)
Tietty osio työstä
Spalte
col. (column)
Taulukon pystysuora osio
Diss. (Dissertation)
diss. (dissertation)
Tieteellinen työ tietystä aiheesta
bearb. (bearbeitet von)
ed. (edited by)
Kun kolmas henkilö on muokannut työtä
z.B. (zum Beispiel)
e.g. (exempli gratia)
Annettaessa esimerkki
bes. (besonders)
esp. (especially)
Kun jokin vaatii tarkempaa selitystä
usw. (und so weiter)
etc. (et cetera)
Loputtoman listan antaminen, joka tarkoittaa kirjaimellisesti "ja niin edelleen"
Abb. (Abbildung)
fig. (figure)
Työhön kuuluva kaavio
d.h. (das heißt)
i.e. (id est)
Käytetään kun kehitetään ajatusta, tarkoittaa kirjaimellisesti 'siksi' tai 'eli'
inkl. (inklusive)
incl. (including)
Kun listaan lisätään jotain
N.B. (nota bene)
N.B. (nota bene)
Kun henkilön halutaan kiinnittävän erityisesti huomiota johonkin tärkeään
S. (Seite)
p. (page)
Työn yksittäinen sivu
S. (Seiten)
pp. (pages)
Työn monet sivut
Vorw. (Vorwort)
pref. (preface)
Lyhyt kappale, joka kertoo tutkielman lähtökohdista
hg. (herausgegeben von)
pub. (published by)
Työn julkaisija
geä. (geändert)
rev. (revised by)
Kun joku on muokannut työtä tehdäkseen siitä ajankohtaisemman nyky-yleisölle
Nachdr. (Nachdruck)
rpt. (reprint)
Kun työ ei ole alkuperäisteos, vaan suora kopio
übersetzt von
trans. (translated by)
Kun teos on käännetty toiselle kielelle
Jg. (Jahrgang)
vol. (volume)
Ilmaisee tietyn volyymin tai osan teoksesta