Arabiaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lyhenteet

Lyhenteet - Akateemiset lyhenteet

Ah. (Anhang)
ملحق
Kun työhön on lisätty relevantteja asiakirjoja
ugf. (ungefähr)
تقريبا
Kun lukumäärää ei tiedetä
Lit.-Verz. (Literaturverzeichnis)
الببليوغرافيا
Lähdeluettelo
ca. (circa)
حوالي
Määrän arvioiminen
K. (Kapitel)
فصل
Tietty osio työstä
Spalte
عمود
Taulukon pystysuora osio
Diss. (Dissertation)
أطروحة
Tieteellinen työ tietystä aiheesta
bearb. (bearbeitet von)
التحرير
Kun kolmas henkilö on muokannut työtä
z.B. (zum Beispiel)
مثلا
Annettaessa esimerkki
bes. (besonders)
خاصّةً
Kun jokin vaatii tarkempaa selitystä
usw. (und so weiter)
إلخ. (إلى آخره)
Loputtoman listan antaminen, joka tarkoittaa kirjaimellisesti "ja niin edelleen"
Abb. (Abbildung)
شكل
Työhön kuuluva kaavio
d.h. (das heißt)
يعني
Käytetään kun kehitetään ajatusta, tarkoittaa kirjaimellisesti 'siksi' tai 'eli'
inkl. (inklusive)
بما في ذلك
Kun listaan lisätään jotain
N.B. (nota bene)
تنبيه
Kun henkilön halutaan kiinnittävän erityisesti huomiota johonkin tärkeään
S. (Seite)
ًص. (صفحة)
Työn yksittäinen sivu
S. (Seiten)
صفحات
Työn monet sivut
Vorw. (Vorwort)
مقدمة
Lyhyt kappale, joka kertoo tutkielman lähtökohdista
hg. (herausgegeben von)
الناشر
Työn julkaisija
geä. (geändert)
راجعه
Kun joku on muokannut työtä tehdäkseen siitä ajankohtaisemman nyky-yleisölle
Nachdr. (Nachdruck)
إعادة الطباعة
Kun työ ei ole alkuperäisteos, vaan suora kopio
übersetzt von
ترجمة
Kun teos on käännetty toiselle kielelle
Jg. (Jahrgang)
مجلد
Ilmaisee tietyn volyymin tai osan teoksesta