Thaiksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lyhenteet

Lyhenteet - Akateemiset lyhenteet

Appendix
(ภาคผนวก)
Kun työhön on lisätty relevantteja asiakirjoja
ung. (ungefär)
ประมาณ
Kun lukumäärää ei tiedetä
Litt.förteckn. (Litteraturförteckning)
บรรณานุกรม
Lähdeluettelo
ca. (cirka)
ประมาณ
Määrän arvioiminen
kap. (kapitel)
บท
Tietty osio työstä
Kolumn
คอลัมน์
Taulukon pystysuora osio
Doktorsavhandling
ปริญญานิพนธ์
Tieteellinen työ tietystä aiheesta
red. (redigerad av)
แก้ไขโดย
Kun kolmas henkilö on muokannut työtä
t.ex. (till exempel)
ตัวอย่างเช่น
Annettaessa esimerkki
särskilt
โดยเฉพาะ
Kun jokin vaatii tarkempaa selitystä
etc. (et cetera)
และอื่นๆอีกมากมาย
Loputtoman listan antaminen, joka tarkoittaa kirjaimellisesti "ja niin edelleen"
figur
ตัวเลข
Työhön kuuluva kaavio
d.v.s. (det vill säga)
กล่าวคือ
Käytetään kun kehitetään ajatusta, tarkoittaa kirjaimellisesti 'siksi' tai 'eli'
inkl. (inklusive)
ประกอบไปด้วย
Kun listaan lisätään jotain
obs (observera)
หมายเหตุ
Kun henkilön halutaan kiinnittävän erityisesti huomiota johonkin tärkeään
s. (sida)
หน้า
Työn yksittäinen sivu
s. (sidor)
หน้า
Työn monet sivut
förord
คำนำ
Lyhyt kappale, joka kertoo tutkielman lähtökohdista
publicerad av
ตีพิมพ์โดย
Työn julkaisija
rev. (reviderad av)
ทบทวนโดย
Kun joku on muokannut työtä tehdäkseen siitä ajankohtaisemman nyky-yleisölle
omtryck/nytryck
พิมพ์ใหม่อีกครั้ง
Kun työ ei ole alkuperäisteos, vaan suora kopio
övers. (översättning)
แปลโดย
Kun teos on käännetty toiselle kielelle
vol. (volym)
ระดับ
Ilmaisee tietyn volyymin tai osan teoksesta