Tanskaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lyhenteet

Lyhenteet - Akateemiset lyhenteet

Appendix
bilag
Kun työhön on lisätty relevantteja asiakirjoja
ung. (ungefär)
ca. (cirka)
Kun lukumäärää ei tiedetä
Litt.förteckn. (Litteraturförteckning)
bibliografi
Lähdeluettelo
ca. (cirka)
ca. (cirka)
Määrän arvioiminen
kap. (kapitel)
afsnit
Tietty osio työstä
Kolumn
kolonne
Taulukon pystysuora osio
Doktorsavhandling
afhandling
Tieteellinen työ tietystä aiheesta
red. (redigerad av)
redigeret af
Kun kolmas henkilö on muokannut työtä
t.ex. (till exempel)
f.eks. (for eksempel)
Annettaessa esimerkki
särskilt
især
Kun jokin vaatii tarkempaa selitystä
etc. (et cetera)
osv. (og så videre)
Loputtoman listan antaminen, joka tarkoittaa kirjaimellisesti "ja niin edelleen"
figur
fig. (figur)
Työhön kuuluva kaavio
d.v.s. (det vill säga)
dvs. (det vil sige)
Käytetään kun kehitetään ajatusta, tarkoittaa kirjaimellisesti 'siksi' tai 'eli'
inkl. (inklusive)
inkl. (inklusive)
Kun listaan lisätään jotain
obs (observera)
NB (notabene)
Kun henkilön halutaan kiinnittävän erityisesti huomiota johonkin tärkeään
s. (sida)
side
Työn yksittäinen sivu
s. (sidor)
s. (sider)
Työn monet sivut
förord
indledning
Lyhyt kappale, joka kertoo tutkielman lähtökohdista
publicerad av
udgivet af
Työn julkaisija
rev. (reviderad av)
revideret af
Kun joku on muokannut työtä tehdäkseen siitä ajankohtaisemman nyky-yleisölle
omtryck/nytryck
genoptryk
Kun työ ei ole alkuperäisteos, vaan suora kopio
övers. (översättning)
oversat af
Kun teos on käännetty toiselle kielelle
vol. (volym)
bind
Ilmaisee tietyn volyymin tai osan teoksesta