Puolaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lyhenteet

Lyhenteet - Akateemiset lyhenteet

Appendix
aneks
Kun työhön on lisätty relevantteja asiakirjoja
ung. (ungefär)
ok. (około)
Kun lukumäärää ei tiedetä
Litt.förteckn. (Litteraturförteckning)
bibliografia
Lähdeluettelo
ca. (cirka)
circa
Määrän arvioiminen
kap. (kapitel)
rozdz. (rozdział)
Tietty osio työstä
Kolumn
kolumna
Taulukon pystysuora osio
Doktorsavhandling
dysertacja
Tieteellinen työ tietystä aiheesta
red. (redigerad av)
pod red. (pod redakcją)
Kun kolmas henkilö on muokannut työtä
t.ex. (till exempel)
np. (na przykład)
Annettaessa esimerkki
särskilt
szczególnie
Kun jokin vaatii tarkempaa selitystä
etc. (et cetera)
itd. (i tak dalej) . itp. (i tym podobne)
Loputtoman listan antaminen, joka tarkoittaa kirjaimellisesti "ja niin edelleen"
figur
rys. (rysunek)
Työhön kuuluva kaavio
d.v.s. (det vill säga)
tj. (to jest)
Käytetään kun kehitetään ajatusta, tarkoittaa kirjaimellisesti 'siksi' tai 'eli'
inkl. (inklusive)
wliczając
Kun listaan lisätään jotain
obs (observera)
nb. (notabene/nota bene)
Kun henkilön halutaan kiinnittävän erityisesti huomiota johonkin tärkeään
s. (sida)
str. (strona)
Työn yksittäinen sivu
s. (sidor)
str. (strony)
Työn monet sivut
förord
wstęp/przedmowa
Lyhyt kappale, joka kertoo tutkielman lähtökohdista
publicerad av
wyd. (wydawnictwo)
Työn julkaisija
rev. (reviderad av)
korekta
Kun joku on muokannut työtä tehdäkseen siitä ajankohtaisemman nyky-yleisölle
omtryck/nytryck
przedruk
Kun työ ei ole alkuperäisteos, vaan suora kopio
övers. (översättning)
tłum. (tłumaczenie)
Kun teos on käännetty toiselle kielelle
vol. (volym)
t. (tom)
Ilmaisee tietyn volyymin tai osan teoksesta