Kreikaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lyhenteet

Lyhenteet - Akateemiset lyhenteet

Appendix
παρ. (παράρτημα)
Kun työhön on lisätty relevantteja asiakirjoja
ung. (ungefär)
περ. (κατά προσέγγιση)
Kun lukumäärää ei tiedetä
Litt.förteckn. (Litteraturförteckning)
Βιβλιο. (Βιβλιογραφία)
Lähdeluettelo
ca. (cirka)
περ. (περίπου)
Määrän arvioiminen
kap. (kapitel)
κεφ. (κεφάλαιο)
Tietty osio työstä
Kolumn
στήλη
Taulukon pystysuora osio
Doktorsavhandling
διατριβή
Tieteellinen työ tietystä aiheesta
red. (redigerad av)
επιμ. (επιμέλεια)
Kun kolmas henkilö on muokannut työtä
t.ex. (till exempel)
π.χ. (παραδείγματος χάριν)
Annettaessa esimerkki
särskilt
ειδ. (ειδικά)
Kun jokin vaatii tarkempaa selitystä
etc. (et cetera)
κτλ. (και τα λοιπά)
Loputtoman listan antaminen, joka tarkoittaa kirjaimellisesti "ja niin edelleen"
figur
Σχ. (Σχήμα)
Työhön kuuluva kaavio
d.v.s. (det vill säga)
δηλαδή,...
Käytetään kun kehitetään ajatusta, tarkoittaa kirjaimellisesti 'siksi' tai 'eli'
inkl. (inklusive)
συμπερ. (συμπεριλαμβανομένου)
Kun listaan lisätään jotain
obs (observera)
σημ. (σημείωση)
Kun henkilön halutaan kiinnittävän erityisesti huomiota johonkin tärkeään
s. (sida)
σελ. (σελίδα)
Työn yksittäinen sivu
s. (sidor)
σελ. (σελίδες)
Työn monet sivut
förord
Προτ. (πρόλογος)
Lyhyt kappale, joka kertoo tutkielman lähtökohdista
publicerad av
δημοσιεύθηκε από
Työn julkaisija
rev. (reviderad av)
αναθ. (αναθεωρήθηκε από)
Kun joku on muokannut työtä tehdäkseen siitä ajankohtaisemman nyky-yleisölle
omtryck/nytryck
ανατύπωση
Kun työ ei ole alkuperäisteos, vaan suora kopio
övers. (översättning)
μεταφράστηκε από
Kun teos on käännetty toiselle kielelle
vol. (volym)
τομ. (τόμος)
Ilmaisee tietyn volyymin tai osan teoksesta