Koreaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lyhenteet

Lyhenteet - Akateemiset lyhenteet

Appendix
부록
Kun työhön on lisätty relevantteja asiakirjoja
ung. (ungefär)
대략
Kun lukumäärää ei tiedetä
Litt.förteckn. (Litteraturförteckning)
참고 문헌 목록
Lähdeluettelo
ca. (cirka)
대략
Määrän arvioiminen
kap. (kapitel)
제 (숫자 ex. 1) 장
Tietty osio työstä
Kolumn
세로줄
Taulukon pystysuora osio
Doktorsavhandling
논문
Tieteellinen työ tietystä aiheesta
red. (redigerad av)
편집
Kun kolmas henkilö on muokannut työtä
t.ex. (till exempel)
예,
Annettaessa esimerkki
särskilt
특히,
Kun jokin vaatii tarkempaa selitystä
etc. (et cetera)
등...
Loputtoman listan antaminen, joka tarkoittaa kirjaimellisesti "ja niin edelleen"
figur
Työhön kuuluva kaavio
d.v.s. (det vill säga)
즉,
Käytetään kun kehitetään ajatusta, tarkoittaa kirjaimellisesti 'siksi' tai 'eli'
inkl. (inklusive)
... 포함
Kun listaan lisätään jotain
obs (observera)
주의
Kun henkilön halutaan kiinnittävän erityisesti huomiota johonkin tärkeään
s. (sida)
p.
Työn yksittäinen sivu
s. (sidor)
pp.
Työn monet sivut
förord
서두
Lyhyt kappale, joka kertoo tutkielman lähtökohdista
publicerad av
(홍길동) 지음
Työn julkaisija
rev. (reviderad av)
(홍길동) 개정
Kun joku on muokannut työtä tehdäkseen siitä ajankohtaisemman nyky-yleisölle
omtryck/nytryck
재판본
Kun työ ei ole alkuperäisteos, vaan suora kopio
övers. (översättning)
(홍길동) 번역
Kun teos on käännetty toiselle kielelle
vol. (volym)
제 (몇) 판
Ilmaisee tietyn volyymin tai osan teoksesta