Kiinaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lyhenteet

Lyhenteet - Akateemiset lyhenteet

Appendix
app.(附录)
Kun työhön on lisätty relevantteja asiakirjoja
ung. (ungefär)
approx.(大约)
Kun lukumäärää ei tiedetä
Litt.förteckn. (Litteraturförteckning)
bibliog.(引用来源)
Lähdeluettelo
ca. (cirka)
ca.(大约)
Määrän arvioiminen
kap. (kapitel)
ch.(章)
Tietty osio työstä
Kolumn
col.(柱)
Taulukon pystysuora osio
Doktorsavhandling
diss.(论文)
Tieteellinen työ tietystä aiheesta
red. (redigerad av)
ed.(编辑)
Kun kolmas henkilö on muokannut työtä
t.ex. (till exempel)
e.g.(例如)
Annettaessa esimerkki
särskilt
esp.(尤其是)
Kun jokin vaatii tarkempaa selitystä
etc. (et cetera)
etc.(等等)
Loputtoman listan antaminen, joka tarkoittaa kirjaimellisesti "ja niin edelleen"
figur
fig.(图表)
Työhön kuuluva kaavio
d.v.s. (det vill säga)
i.e.(既)
Käytetään kun kehitetään ajatusta, tarkoittaa kirjaimellisesti 'siksi' tai 'eli'
inkl. (inklusive)
incl.(包括)
Kun listaan lisätään jotain
obs (observera)
N.B.(注意)
Kun henkilön halutaan kiinnittävän erityisesti huomiota johonkin tärkeään
s. (sida)
p.(页)
Työn yksittäinen sivu
s. (sidor)
pp.(页)
Työn monet sivut
förord
pref.(前言)
Lyhyt kappale, joka kertoo tutkielman lähtökohdista
publicerad av
pub.(由...出版)
Työn julkaisija
rev. (reviderad av)
rev.(由...修改)
Kun joku on muokannut työtä tehdäkseen siitä ajankohtaisemman nyky-yleisölle
omtryck/nytryck
rpt.(转载)
Kun työ ei ole alkuperäisteos, vaan suora kopio
övers. (översättning)
trans.(由...翻译)
Kun teos on käännetty toiselle kielelle
vol. (volym)
vol.(卷)
Ilmaisee tietyn volyymin tai osan teoksesta