Japaniksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lyhenteet

Lyhenteet - Akateemiset lyhenteet

Appendix
別表
Kun työhön on lisätty relevantteja asiakirjoja
ung. (ungefär)
Kun lukumäärää ei tiedetä
Litt.förteckn. (Litteraturförteckning)
参考文献一覧
Lähdeluettelo
ca. (cirka)
およそ
Määrän arvioiminen
kap. (kapitel)
Tietty osio työstä
Kolumn
Taulukon pystysuora osio
Doktorsavhandling
学位論文
Tieteellinen työ tietystä aiheesta
red. (redigerad av)
編さん
Kun kolmas henkilö on muokannut työtä
t.ex. (till exempel)
Annettaessa esimerkki
särskilt
特に
Kun jokin vaatii tarkempaa selitystä
etc. (et cetera)
etc.
Loputtoman listan antaminen, joka tarkoittaa kirjaimellisesti "ja niin edelleen"
figur
Työhön kuuluva kaavio
d.v.s. (det vill säga)
すなわち
Käytetään kun kehitetään ajatusta, tarkoittaa kirjaimellisesti 'siksi' tai 'eli'
inkl. (inklusive)
含めて
Kun listaan lisätään jotain
obs (observera)
注意
Kun henkilön halutaan kiinnittävän erityisesti huomiota johonkin tärkeään
s. (sida)
p.(ページ)
Työn yksittäinen sivu
s. (sidor)
pp.(ページ 複数)
Työn monet sivut
förord
序論
Lyhyt kappale, joka kertoo tutkielman lähtökohdista
publicerad av
(人物名)出版
Työn julkaisija
rev. (reviderad av)
(人物名)編
Kun joku on muokannut työtä tehdäkseen siitä ajankohtaisemman nyky-yleisölle
omtryck/nytryck
再版
Kun työ ei ole alkuperäisteos, vaan suora kopio
övers. (översättning)
(人物名)訳
Kun teos on käännetty toiselle kielelle
vol. (volym)
Ilmaisee tietyn volyymin tai osan teoksesta