Italiaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lyhenteet

Lyhenteet - Akateemiset lyhenteet

Appendix
Appendice
Kun työhön on lisätty relevantteja asiakirjoja
ung. (ungefär)
ca. (circa)
Kun lukumäärää ei tiedetä
Litt.förteckn. (Litteraturförteckning)
Bibliografia
Lähdeluettelo
ca. (cirka)
ca. (circa)
Määrän arvioiminen
kap. (kapitel)
singolare: cap. (capitolo), plurale: capp. (capitoli)
Tietty osio työstä
Kolumn
Colonna
Taulukon pystysuora osio
Doktorsavhandling
Dissertazione di laurea
Tieteellinen työ tietystä aiheesta
red. (redigerad av)
A cura di
Kun kolmas henkilö on muokannut työtä
t.ex. (till exempel)
e.g. (exempli gratia)
Annettaessa esimerkki
särskilt
Specialmente
Kun jokin vaatii tarkempaa selitystä
etc. (et cetera)
etc. (et cetera)/ecc. (eccetera)
Loputtoman listan antaminen, joka tarkoittaa kirjaimellisesti "ja niin edelleen"
figur
fig. (figura)
Työhön kuuluva kaavio
d.v.s. (det vill säga)
i.e. (id est)/cioè
Käytetään kun kehitetään ajatusta, tarkoittaa kirjaimellisesti 'siksi' tai 'eli'
inkl. (inklusive)
incl. (incluso)
Kun listaan lisätään jotain
obs (observera)
N.B. (nota bene)
Kun henkilön halutaan kiinnittävän erityisesti huomiota johonkin tärkeään
s. (sida)
p. (pagina)
Työn yksittäinen sivu
s. (sidor)
pp. (pagine)
Työn monet sivut
förord
Prefazione/Preambolo
Lyhyt kappale, joka kertoo tutkielman lähtökohdista
publicerad av
Pubblicato da
Työn julkaisija
rev. (reviderad av)
n.d.A. (nota dell'autore)
Kun joku on muokannut työtä tehdäkseen siitä ajankohtaisemman nyky-yleisölle
omtryck/nytryck
Opera ristampata
Kun työ ei ole alkuperäisteos, vaan suora kopio
övers. (översättning)
Tradotta da
Kun teos on käännetty toiselle kielelle
vol. (volym)
vol. (volume)
Ilmaisee tietyn volyymin tai osan teoksesta