Hindiksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lyhenteet

Lyhenteet - Akateemiset lyhenteet

Appendix
परिशिष्ट
Kun työhön on lisätty relevantteja asiakirjoja
ung. (ungefär)
लगभग
Kun lukumäärää ei tiedetä
Litt.förteckn. (Litteraturförteckning)
ग्रंथ सूची
Lähdeluettelo
ca. (cirka)
लगभग
Määrän arvioiminen
kap. (kapitel)
अध्याय
Tietty osio työstä
Kolumn
स्तंभ
Taulukon pystysuora osio
Doktorsavhandling
व्याख्यान
Tieteellinen työ tietystä aiheesta
red. (redigerad av)
संपादक
Kun kolmas henkilö on muokannut työtä
t.ex. (till exempel)
उदाहरण
Annettaessa esimerkki
särskilt
विशेषतः
Kun jokin vaatii tarkempaa selitystä
etc. (et cetera)
आदि.
Loputtoman listan antaminen, joka tarkoittaa kirjaimellisesti "ja niin edelleen"
figur
आकृ.
Työhön kuuluva kaavio
d.v.s. (det vill säga)
जो है कि...
Käytetään kun kehitetään ajatusta, tarkoittaa kirjaimellisesti 'siksi' tai 'eli'
inkl. (inklusive)
सहित
Kun listaan lisätään jotain
obs (observera)
ख़ासकर
Kun henkilön halutaan kiinnittävän erityisesti huomiota johonkin tärkeään
s. (sida)
अगला
Työn yksittäinen sivu
s. (sidor)
अगला पन्ना
Työn monet sivut
förord
प्रस्तावना
Lyhyt kappale, joka kertoo tutkielman lähtökohdista
publicerad av
प्रकाशन
Työn julkaisija
rev. (reviderad av)
पुनरीक्षित
Kun joku on muokannut työtä tehdäkseen siitä ajankohtaisemman nyky-yleisölle
omtryck/nytryck
पुनर्मुद्रण
Kun työ ei ole alkuperäisteos, vaan suora kopio
övers. (översättning)
अनुवादक
Kun teos on käännetty toiselle kielelle
vol. (volym)
विभाग
Ilmaisee tietyn volyymin tai osan teoksesta