Espanjaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lyhenteet

Lyhenteet - Akateemiset lyhenteet

Appendix
ap. (apéndice)
Kun työhön on lisätty relevantteja asiakirjoja
ung. (ungefär)
aprox. (aproximadamente)
Kun lukumäärää ei tiedetä
Litt.förteckn. (Litteraturförteckning)
bibl. (bibliografía)
Lähdeluettelo
ca. (cirka)
circ. (circa)
Määrän arvioiminen
kap. (kapitel)
cap. (capítulo)
Tietty osio työstä
Kolumn
col. (columna)
Taulukon pystysuora osio
Doktorsavhandling
disertación
Tieteellinen työ tietystä aiheesta
red. (redigerad av)
editado por
Kun kolmas henkilö on muokannut työtä
t.ex. (till exempel)
p. ej. (por ejemplo)
Annettaessa esimerkki
särskilt
especialmente
Kun jokin vaatii tarkempaa selitystä
etc. (et cetera)
etc. (etcétera)
Loputtoman listan antaminen, joka tarkoittaa kirjaimellisesti "ja niin edelleen"
figur
fig. (figura)
Työhön kuuluva kaavio
d.v.s. (det vill säga)
es decir,...
Käytetään kun kehitetään ajatusta, tarkoittaa kirjaimellisesti 'siksi' tai 'eli'
inkl. (inklusive)
incl.
Kun listaan lisätään jotain
obs (observera)
N.B. (nota bene)
Kun henkilön halutaan kiinnittävän erityisesti huomiota johonkin tärkeään
s. (sida)
p. (página)
Työn yksittäinen sivu
s. (sidor)
pp. (páginas)
Työn monet sivut
förord
Prefacio
Lyhyt kappale, joka kertoo tutkielman lähtökohdista
publicerad av
publicado por
Työn julkaisija
rev. (reviderad av)
revisado por
Kun joku on muokannut työtä tehdäkseen siitä ajankohtaisemman nyky-yleisölle
omtryck/nytryck
reedición / nueva edición / reimpresión
Kun työ ei ole alkuperäisteos, vaan suora kopio
övers. (översättning)
traducido por
Kun teos on käännetty toiselle kielelle
vol. (volym)
t.
Ilmaisee tietyn volyymin tai osan teoksesta