Arabiaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lyhenteet

Lyhenteet - Akateemiset lyhenteet

Appendix
ملحق
Kun työhön on lisätty relevantteja asiakirjoja
ung. (ungefär)
تقريبا
Kun lukumäärää ei tiedetä
Litt.förteckn. (Litteraturförteckning)
الببليوغرافيا
Lähdeluettelo
ca. (cirka)
حوالي
Määrän arvioiminen
kap. (kapitel)
فصل
Tietty osio työstä
Kolumn
عمود
Taulukon pystysuora osio
Doktorsavhandling
أطروحة
Tieteellinen työ tietystä aiheesta
red. (redigerad av)
التحرير
Kun kolmas henkilö on muokannut työtä
t.ex. (till exempel)
مثلا
Annettaessa esimerkki
särskilt
خاصّةً
Kun jokin vaatii tarkempaa selitystä
etc. (et cetera)
إلخ. (إلى آخره)
Loputtoman listan antaminen, joka tarkoittaa kirjaimellisesti "ja niin edelleen"
figur
شكل
Työhön kuuluva kaavio
d.v.s. (det vill säga)
يعني
Käytetään kun kehitetään ajatusta, tarkoittaa kirjaimellisesti 'siksi' tai 'eli'
inkl. (inklusive)
بما في ذلك
Kun listaan lisätään jotain
obs (observera)
تنبيه
Kun henkilön halutaan kiinnittävän erityisesti huomiota johonkin tärkeään
s. (sida)
ًص. (صفحة)
Työn yksittäinen sivu
s. (sidor)
صفحات
Työn monet sivut
förord
مقدمة
Lyhyt kappale, joka kertoo tutkielman lähtökohdista
publicerad av
الناشر
Työn julkaisija
rev. (reviderad av)
راجعه
Kun joku on muokannut työtä tehdäkseen siitä ajankohtaisemman nyky-yleisölle
omtryck/nytryck
إعادة الطباعة
Kun työ ei ole alkuperäisteos, vaan suora kopio
övers. (översättning)
ترجمة
Kun teos on käännetty toiselle kielelle
vol. (volym)
مجلد
Ilmaisee tietyn volyymin tai osan teoksesta