Venäjäksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lyhenteet

Lyhenteet - Akateemiset lyhenteet

app. (appendix)
прил. (приложения)
Kun työhön on lisätty relevantteja asiakirjoja
aprox. (aproximativ)
прибл. (приблизительно)
Kun lukumäärää ei tiedetä
Bibliografie - nu se prescurtează
библ. (библиография)
Lähdeluettelo
cca (circa)
ca. (circa -ровно)
Määrän arvioiminen
cap. (capitol)
гл. (глава)
Tietty osio työstä
col. (coloană)
кол. (колонка)
Taulukon pystysuora osio
Disertaţie - nu se abreviază
дисс. (дисертация)
Tieteellinen työ tietystä aiheesta
n.t. (nota traducătorului)
ред. (редактор ...)
Kun kolmas henkilö on muokannut työtä
ex. (exemplu)
н/р (на пример)
Annettaessa esimerkki
Nu există o abreviere corespunzătoare în limba română
особенно (особенно)
Kun jokin vaatii tarkempaa selitystä
etc. (et cetera/caetera-lat.)
и т.д. (и так далее)
Loputtoman listan antaminen, joka tarkoittaa kirjaimellisesti "ja niin edelleen"
fig. (figura)
рис. (рисунок)
Työhön kuuluva kaavio
adică
т.е. (то есть)
Käytetään kun kehitetään ajatusta, tarkoittaa kirjaimellisesti 'siksi' tai 'eli'
inclusiv - nu se abreviază
вкл. (включая)
Kun listaan lisätään jotain
N.B. (nota bene)
N.B. (nota bene)
Kun henkilön halutaan kiinnittävän erityisesti huomiota johonkin tärkeään
p./pg. (pagina)
стр. (страница)
Työn yksittäinen sivu
pp. (paginile)
стр-ы. (страницы)
Työn monet sivut
pref. (prefaţă)
прол. (пролог)
Lyhyt kappale, joka kertoo tutkielman lähtökohdista
ed. (editat de)
изд. (издательство)
Työn julkaisija
red. (redactor)
ред. (просмотрено...)
Kun joku on muokannut työtä tehdäkseen siitä ajankohtaisemman nyky-yleisölle
reed. (reeditarea)
обр. (в обработке...)
Kun työ ei ole alkuperäisteos, vaan suora kopio
trad. (tradusă de)
trans. (перевод ...)
Kun teos on käännetty toiselle kielelle
vol. (volumul/tomul)
vol. (volume - ценность)
Ilmaisee tietyn volyymin tai osan teoksesta