Unkariksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lyhenteet

Lyhenteet - Akateemiset lyhenteet

app. (appendix)
függ. (függelék)
Kun työhön on lisätty relevantteja asiakirjoja
aprox. (aproximativ)
kb. (körülbelül)
Kun lukumäärää ei tiedetä
Bibliografie - nu se prescurtează
bibliog. (bibliográfia)
Lähdeluettelo
cca (circa)
kb. (körülbelül)
Määrän arvioiminen
cap. (capitol)
fej. (fejezet)
Tietty osio työstä
col. (coloană)
oszl. (oszlop)
Taulukon pystysuora osio
Disertaţie - nu se abreviază
dissz. (disszertáció)
Tieteellinen työ tietystä aiheesta
n.t. (nota traducătorului)
szerk. (szerkesztette X)
Kun kolmas henkilö on muokannut työtä
ex. (exemplu)
pl. (például)
Annettaessa esimerkki
Nu există o abreviere corespunzătoare în limba română
kül. (különösen)
Kun jokin vaatii tarkempaa selitystä
etc. (et cetera/caetera-lat.)
stb. (és így tovább)
Loputtoman listan antaminen, joka tarkoittaa kirjaimellisesti "ja niin edelleen"
fig. (figura)
ábr. (ábra)
Työhön kuuluva kaavio
adică
azaz/vagyis/következtetésképpen
Käytetään kun kehitetään ajatusta, tarkoittaa kirjaimellisesti 'siksi' tai 'eli'
inclusiv - nu se abreviază
beleértve
Kun listaan lisätään jotain
N.B. (nota bene)
Jegyezd meg/Fontos/Megjegyzendő
Kun henkilön halutaan kiinnittävän erityisesti huomiota johonkin tärkeään
p./pg. (pagina)
o./old. (oldal)
Työn yksittäinen sivu
pp. (paginile)
o./old. (oldal/oldalak)
Työn monet sivut
pref. (prefaţă)
Előszó
Lyhyt kappale, joka kertoo tutkielman lähtökohdista
ed. (editat de)
kiad. (kiadta X/kiadó)
Työn julkaisija
red. (redactor)
Átdolgozta X
Kun joku on muokannut työtä tehdäkseen siitä ajankohtaisemman nyky-yleisölle
reed. (reeditarea)
Utánnyomás
Kun työ ei ole alkuperäisteos, vaan suora kopio
trad. (tradusă de)
ford. (fordította X)
Kun teos on käännetty toiselle kielelle
vol. (volumul/tomul)
köt. (kötet)
Ilmaisee tietyn volyymin tai osan teoksesta