Tšekiksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lyhenteet

Lyhenteet - Akateemiset lyhenteet

app. (appendix)
- (příloha)
Kun työhön on lisätty relevantteja asiakirjoja
aprox. (aproximativ)
přibl. (přibližně)
Kun lukumäärää ei tiedetä
Bibliografie - nu se prescurtează
lit. (literatura)
Lähdeluettelo
cca (circa)
cca (cirka)
Määrän arvioiminen
cap. (capitol)
kap. (kapitola)
Tietty osio työstä
col. (coloană)
- (sloupec)
Taulukon pystysuora osio
Disertaţie - nu se abreviază
dis. (disertace, disertační práce)
Tieteellinen työ tietystä aiheesta
n.t. (nota traducătorului)
edit. (editována kým)
Kun kolmas henkilö on muokannut työtä
ex. (exemplu)
např. (například)
Annettaessa esimerkki
Nu există o abreviere corespunzătoare în limba română
zejm. (zejména)
Kun jokin vaatii tarkempaa selitystä
etc. (et cetera/caetera-lat.)
atd. (a tak dále)
Loputtoman listan antaminen, joka tarkoittaa kirjaimellisesti "ja niin edelleen"
fig. (figura)
obr. (obrázek)
Työhön kuuluva kaavio
adică
tj. (to jest)
Käytetään kun kehitetään ajatusta, tarkoittaa kirjaimellisesti 'siksi' tai 'eli'
inclusiv - nu se abreviază
vč. (včetně)
Kun listaan lisätään jotain
N.B. (nota bene)
Pozn. (poznámka)
Kun henkilön halutaan kiinnittävän erityisesti huomiota johonkin tärkeään
p./pg. (pagina)
str. (strana)
Työn yksittäinen sivu
pp. (paginile)
str. (strany)
Työn monet sivut
pref. (prefaţă)
- (předmluva)
Lyhyt kappale, joka kertoo tutkielman lähtökohdista
ed. (editat de)
publ. (publikováno kým)
Työn julkaisija
red. (redactor)
rev. (revidováno kým)
Kun joku on muokannut työtä tehdäkseen siitä ajankohtaisemman nyky-yleisölle
reed. (reeditarea)
dot. (dotisk)
Kun työ ei ole alkuperäisteos, vaan suora kopio
trad. (tradusă de)
přel. (přeloženo kým)
Kun teos on käännetty toiselle kielelle
vol. (volumul/tomul)
obj. (objem)
Ilmaisee tietyn volyymin tai osan teoksesta