Ruotsiksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lyhenteet

Lyhenteet - Akateemiset lyhenteet

app. (appendix)
Appendix
Kun työhön on lisätty relevantteja asiakirjoja
aprox. (aproximativ)
ung. (ungefär)
Kun lukumäärää ei tiedetä
Bibliografie - nu se prescurtează
Litt.förteckn. (Litteraturförteckning)
Lähdeluettelo
cca (circa)
ca. (cirka)
Määrän arvioiminen
cap. (capitol)
kap. (kapitel)
Tietty osio työstä
col. (coloană)
Kolumn
Taulukon pystysuora osio
Disertaţie - nu se abreviază
Doktorsavhandling
Tieteellinen työ tietystä aiheesta
n.t. (nota traducătorului)
red. (redigerad av)
Kun kolmas henkilö on muokannut työtä
ex. (exemplu)
t.ex. (till exempel)
Annettaessa esimerkki
Nu există o abreviere corespunzătoare în limba română
särskilt
Kun jokin vaatii tarkempaa selitystä
etc. (et cetera/caetera-lat.)
etc. (et cetera)
Loputtoman listan antaminen, joka tarkoittaa kirjaimellisesti "ja niin edelleen"
fig. (figura)
figur
Työhön kuuluva kaavio
adică
d.v.s. (det vill säga)
Käytetään kun kehitetään ajatusta, tarkoittaa kirjaimellisesti 'siksi' tai 'eli'
inclusiv - nu se abreviază
inkl. (inklusive)
Kun listaan lisätään jotain
N.B. (nota bene)
obs (observera)
Kun henkilön halutaan kiinnittävän erityisesti huomiota johonkin tärkeään
p./pg. (pagina)
s. (sida)
Työn yksittäinen sivu
pp. (paginile)
s. (sidor)
Työn monet sivut
pref. (prefaţă)
förord
Lyhyt kappale, joka kertoo tutkielman lähtökohdista
ed. (editat de)
publicerad av
Työn julkaisija
red. (redactor)
rev. (reviderad av)
Kun joku on muokannut työtä tehdäkseen siitä ajankohtaisemman nyky-yleisölle
reed. (reeditarea)
omtryck/nytryck
Kun työ ei ole alkuperäisteos, vaan suora kopio
trad. (tradusă de)
övers. (översättning)
Kun teos on käännetty toiselle kielelle
vol. (volumul/tomul)
vol. (volym)
Ilmaisee tietyn volyymin tai osan teoksesta