Kreikaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lyhenteet

Lyhenteet - Akateemiset lyhenteet

app. (appendix)
παρ. (παράρτημα)
Kun työhön on lisätty relevantteja asiakirjoja
aprox. (aproximativ)
περ. (κατά προσέγγιση)
Kun lukumäärää ei tiedetä
Bibliografie - nu se prescurtează
Βιβλιο. (Βιβλιογραφία)
Lähdeluettelo
cca (circa)
περ. (περίπου)
Määrän arvioiminen
cap. (capitol)
κεφ. (κεφάλαιο)
Tietty osio työstä
col. (coloană)
στήλη
Taulukon pystysuora osio
Disertaţie - nu se abreviază
διατριβή
Tieteellinen työ tietystä aiheesta
n.t. (nota traducătorului)
επιμ. (επιμέλεια)
Kun kolmas henkilö on muokannut työtä
ex. (exemplu)
π.χ. (παραδείγματος χάριν)
Annettaessa esimerkki
Nu există o abreviere corespunzătoare în limba română
ειδ. (ειδικά)
Kun jokin vaatii tarkempaa selitystä
etc. (et cetera/caetera-lat.)
κτλ. (και τα λοιπά)
Loputtoman listan antaminen, joka tarkoittaa kirjaimellisesti "ja niin edelleen"
fig. (figura)
Σχ. (Σχήμα)
Työhön kuuluva kaavio
adică
δηλαδή,...
Käytetään kun kehitetään ajatusta, tarkoittaa kirjaimellisesti 'siksi' tai 'eli'
inclusiv - nu se abreviază
συμπερ. (συμπεριλαμβανομένου)
Kun listaan lisätään jotain
N.B. (nota bene)
σημ. (σημείωση)
Kun henkilön halutaan kiinnittävän erityisesti huomiota johonkin tärkeään
p./pg. (pagina)
σελ. (σελίδα)
Työn yksittäinen sivu
pp. (paginile)
σελ. (σελίδες)
Työn monet sivut
pref. (prefaţă)
Προτ. (πρόλογος)
Lyhyt kappale, joka kertoo tutkielman lähtökohdista
ed. (editat de)
δημοσιεύθηκε από
Työn julkaisija
red. (redactor)
αναθ. (αναθεωρήθηκε από)
Kun joku on muokannut työtä tehdäkseen siitä ajankohtaisemman nyky-yleisölle
reed. (reeditarea)
ανατύπωση
Kun työ ei ole alkuperäisteos, vaan suora kopio
trad. (tradusă de)
μεταφράστηκε από
Kun teos on käännetty toiselle kielelle
vol. (volumul/tomul)
τομ. (τόμος)
Ilmaisee tietyn volyymin tai osan teoksesta