Koreaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lyhenteet

Lyhenteet - Akateemiset lyhenteet

app. (appendix)
부록
Kun työhön on lisätty relevantteja asiakirjoja
aprox. (aproximativ)
대략
Kun lukumäärää ei tiedetä
Bibliografie - nu se prescurtează
참고 문헌 목록
Lähdeluettelo
cca (circa)
대략
Määrän arvioiminen
cap. (capitol)
제 (숫자 ex. 1) 장
Tietty osio työstä
col. (coloană)
세로줄
Taulukon pystysuora osio
Disertaţie - nu se abreviază
논문
Tieteellinen työ tietystä aiheesta
n.t. (nota traducătorului)
편집
Kun kolmas henkilö on muokannut työtä
ex. (exemplu)
예,
Annettaessa esimerkki
Nu există o abreviere corespunzătoare în limba română
특히,
Kun jokin vaatii tarkempaa selitystä
etc. (et cetera/caetera-lat.)
등...
Loputtoman listan antaminen, joka tarkoittaa kirjaimellisesti "ja niin edelleen"
fig. (figura)
Työhön kuuluva kaavio
adică
즉,
Käytetään kun kehitetään ajatusta, tarkoittaa kirjaimellisesti 'siksi' tai 'eli'
inclusiv - nu se abreviază
... 포함
Kun listaan lisätään jotain
N.B. (nota bene)
주의
Kun henkilön halutaan kiinnittävän erityisesti huomiota johonkin tärkeään
p./pg. (pagina)
p.
Työn yksittäinen sivu
pp. (paginile)
pp.
Työn monet sivut
pref. (prefaţă)
서두
Lyhyt kappale, joka kertoo tutkielman lähtökohdista
ed. (editat de)
(홍길동) 지음
Työn julkaisija
red. (redactor)
(홍길동) 개정
Kun joku on muokannut työtä tehdäkseen siitä ajankohtaisemman nyky-yleisölle
reed. (reeditarea)
재판본
Kun työ ei ole alkuperäisteos, vaan suora kopio
trad. (tradusă de)
(홍길동) 번역
Kun teos on käännetty toiselle kielelle
vol. (volumul/tomul)
제 (몇) 판
Ilmaisee tietyn volyymin tai osan teoksesta