Kiinaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lyhenteet

Lyhenteet - Akateemiset lyhenteet

app. (appendix)
app.(附录)
Kun työhön on lisätty relevantteja asiakirjoja
aprox. (aproximativ)
approx.(大约)
Kun lukumäärää ei tiedetä
Bibliografie - nu se prescurtează
bibliog.(引用来源)
Lähdeluettelo
cca (circa)
ca.(大约)
Määrän arvioiminen
cap. (capitol)
ch.(章)
Tietty osio työstä
col. (coloană)
col.(柱)
Taulukon pystysuora osio
Disertaţie - nu se abreviază
diss.(论文)
Tieteellinen työ tietystä aiheesta
n.t. (nota traducătorului)
ed.(编辑)
Kun kolmas henkilö on muokannut työtä
ex. (exemplu)
e.g.(例如)
Annettaessa esimerkki
Nu există o abreviere corespunzătoare în limba română
esp.(尤其是)
Kun jokin vaatii tarkempaa selitystä
etc. (et cetera/caetera-lat.)
etc.(等等)
Loputtoman listan antaminen, joka tarkoittaa kirjaimellisesti "ja niin edelleen"
fig. (figura)
fig.(图表)
Työhön kuuluva kaavio
adică
i.e.(既)
Käytetään kun kehitetään ajatusta, tarkoittaa kirjaimellisesti 'siksi' tai 'eli'
inclusiv - nu se abreviază
incl.(包括)
Kun listaan lisätään jotain
N.B. (nota bene)
N.B.(注意)
Kun henkilön halutaan kiinnittävän erityisesti huomiota johonkin tärkeään
p./pg. (pagina)
p.(页)
Työn yksittäinen sivu
pp. (paginile)
pp.(页)
Työn monet sivut
pref. (prefaţă)
pref.(前言)
Lyhyt kappale, joka kertoo tutkielman lähtökohdista
ed. (editat de)
pub.(由...出版)
Työn julkaisija
red. (redactor)
rev.(由...修改)
Kun joku on muokannut työtä tehdäkseen siitä ajankohtaisemman nyky-yleisölle
reed. (reeditarea)
rpt.(转载)
Kun työ ei ole alkuperäisteos, vaan suora kopio
trad. (tradusă de)
trans.(由...翻译)
Kun teos on käännetty toiselle kielelle
vol. (volumul/tomul)
vol.(卷)
Ilmaisee tietyn volyymin tai osan teoksesta