Japaniksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lyhenteet

Lyhenteet - Akateemiset lyhenteet

app. (appendix)
別表
Kun työhön on lisätty relevantteja asiakirjoja
aprox. (aproximativ)
Kun lukumäärää ei tiedetä
Bibliografie - nu se prescurtează
参考文献一覧
Lähdeluettelo
cca (circa)
およそ
Määrän arvioiminen
cap. (capitol)
Tietty osio työstä
col. (coloană)
Taulukon pystysuora osio
Disertaţie - nu se abreviază
学位論文
Tieteellinen työ tietystä aiheesta
n.t. (nota traducătorului)
編さん
Kun kolmas henkilö on muokannut työtä
ex. (exemplu)
Annettaessa esimerkki
Nu există o abreviere corespunzătoare în limba română
特に
Kun jokin vaatii tarkempaa selitystä
etc. (et cetera/caetera-lat.)
etc.
Loputtoman listan antaminen, joka tarkoittaa kirjaimellisesti "ja niin edelleen"
fig. (figura)
Työhön kuuluva kaavio
adică
すなわち
Käytetään kun kehitetään ajatusta, tarkoittaa kirjaimellisesti 'siksi' tai 'eli'
inclusiv - nu se abreviază
含めて
Kun listaan lisätään jotain
N.B. (nota bene)
注意
Kun henkilön halutaan kiinnittävän erityisesti huomiota johonkin tärkeään
p./pg. (pagina)
p.(ページ)
Työn yksittäinen sivu
pp. (paginile)
pp.(ページ 複数)
Työn monet sivut
pref. (prefaţă)
序論
Lyhyt kappale, joka kertoo tutkielman lähtökohdista
ed. (editat de)
(人物名)出版
Työn julkaisija
red. (redactor)
(人物名)編
Kun joku on muokannut työtä tehdäkseen siitä ajankohtaisemman nyky-yleisölle
reed. (reeditarea)
再版
Kun työ ei ole alkuperäisteos, vaan suora kopio
trad. (tradusă de)
(人物名)訳
Kun teos on käännetty toiselle kielelle
vol. (volumul/tomul)
Ilmaisee tietyn volyymin tai osan teoksesta