Venäjäksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lyhenteet

Lyhenteet - Akateemiset lyhenteet

annexe
прил. (приложения)
Kun työhön on lisätty relevantteja asiakirjoja
approx. (approximativement)
прибл. (приблизительно)
Kun lukumäärää ei tiedetä
biblio. (bibliographie)
библ. (библиография)
Lähdeluettelo
env. (environ)
ca. (circa -ровно)
Määrän arvioiminen
ch. (chapitre)
гл. (глава)
Tietty osio työstä
col. (colonne)
кол. (колонка)
Taulukon pystysuora osio
diss. (dissertation)
дисс. (дисертация)
Tieteellinen työ tietystä aiheesta
éd. (édition)
ред. (редактор ...)
Kun kolmas henkilö on muokannut työtä
ex. (exemple)
н/р (на пример)
Annettaessa esimerkki
spéc. (spécialement)
особенно (особенно)
Kun jokin vaatii tarkempaa selitystä
etc. (et cetera)
и т.д. (и так далее)
Loputtoman listan antaminen, joka tarkoittaa kirjaimellisesti "ja niin edelleen"
fig. (figure)
рис. (рисунок)
Työhön kuuluva kaavio
c.-à-d. (c'est-à-dire)
т.е. (то есть)
Käytetään kun kehitetään ajatusta, tarkoittaa kirjaimellisesti 'siksi' tai 'eli'
incl. (incluant)
вкл. (включая)
Kun listaan lisätään jotain
N.B. (nota bene)
N.B. (nota bene)
Kun henkilön halutaan kiinnittävän erityisesti huomiota johonkin tärkeään
p. (page)
стр. (страница)
Työn yksittäinen sivu
pp. (pages)
стр-ы. (страницы)
Työn monet sivut
préf. (préface)
прол. (пролог)
Lyhyt kappale, joka kertoo tutkielman lähtökohdista
éd. (édité par)
изд. (издательство)
Työn julkaisija
rev. (revu par)
ред. (просмотрено...)
Kun joku on muokannut työtä tehdäkseen siitä ajankohtaisemman nyky-yleisölle
réimp. (réimpression)
обр. (в обработке...)
Kun työ ei ole alkuperäisteos, vaan suora kopio
trad. (traduit par)
trans. (перевод ...)
Kun teos on käännetty toiselle kielelle
vol. (volume)
vol. (volume - ценность)
Ilmaisee tietyn volyymin tai osan teoksesta