Unkariksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lyhenteet

Lyhenteet - Akateemiset lyhenteet

annexe
függ. (függelék)
Kun työhön on lisätty relevantteja asiakirjoja
approx. (approximativement)
kb. (körülbelül)
Kun lukumäärää ei tiedetä
biblio. (bibliographie)
bibliog. (bibliográfia)
Lähdeluettelo
env. (environ)
kb. (körülbelül)
Määrän arvioiminen
ch. (chapitre)
fej. (fejezet)
Tietty osio työstä
col. (colonne)
oszl. (oszlop)
Taulukon pystysuora osio
diss. (dissertation)
dissz. (disszertáció)
Tieteellinen työ tietystä aiheesta
éd. (édition)
szerk. (szerkesztette X)
Kun kolmas henkilö on muokannut työtä
ex. (exemple)
pl. (például)
Annettaessa esimerkki
spéc. (spécialement)
kül. (különösen)
Kun jokin vaatii tarkempaa selitystä
etc. (et cetera)
stb. (és így tovább)
Loputtoman listan antaminen, joka tarkoittaa kirjaimellisesti "ja niin edelleen"
fig. (figure)
ábr. (ábra)
Työhön kuuluva kaavio
c.-à-d. (c'est-à-dire)
azaz/vagyis/következtetésképpen
Käytetään kun kehitetään ajatusta, tarkoittaa kirjaimellisesti 'siksi' tai 'eli'
incl. (incluant)
beleértve
Kun listaan lisätään jotain
N.B. (nota bene)
Jegyezd meg/Fontos/Megjegyzendő
Kun henkilön halutaan kiinnittävän erityisesti huomiota johonkin tärkeään
p. (page)
o./old. (oldal)
Työn yksittäinen sivu
pp. (pages)
o./old. (oldal/oldalak)
Työn monet sivut
préf. (préface)
Előszó
Lyhyt kappale, joka kertoo tutkielman lähtökohdista
éd. (édité par)
kiad. (kiadta X/kiadó)
Työn julkaisija
rev. (revu par)
Átdolgozta X
Kun joku on muokannut työtä tehdäkseen siitä ajankohtaisemman nyky-yleisölle
réimp. (réimpression)
Utánnyomás
Kun työ ei ole alkuperäisteos, vaan suora kopio
trad. (traduit par)
ford. (fordította X)
Kun teos on käännetty toiselle kielelle
vol. (volume)
köt. (kötet)
Ilmaisee tietyn volyymin tai osan teoksesta