Tšekiksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lyhenteet

Lyhenteet - Akateemiset lyhenteet

annexe
- (příloha)
Kun työhön on lisätty relevantteja asiakirjoja
approx. (approximativement)
přibl. (přibližně)
Kun lukumäärää ei tiedetä
biblio. (bibliographie)
lit. (literatura)
Lähdeluettelo
env. (environ)
cca (cirka)
Määrän arvioiminen
ch. (chapitre)
kap. (kapitola)
Tietty osio työstä
col. (colonne)
- (sloupec)
Taulukon pystysuora osio
diss. (dissertation)
dis. (disertace, disertační práce)
Tieteellinen työ tietystä aiheesta
éd. (édition)
edit. (editována kým)
Kun kolmas henkilö on muokannut työtä
ex. (exemple)
např. (například)
Annettaessa esimerkki
spéc. (spécialement)
zejm. (zejména)
Kun jokin vaatii tarkempaa selitystä
etc. (et cetera)
atd. (a tak dále)
Loputtoman listan antaminen, joka tarkoittaa kirjaimellisesti "ja niin edelleen"
fig. (figure)
obr. (obrázek)
Työhön kuuluva kaavio
c.-à-d. (c'est-à-dire)
tj. (to jest)
Käytetään kun kehitetään ajatusta, tarkoittaa kirjaimellisesti 'siksi' tai 'eli'
incl. (incluant)
vč. (včetně)
Kun listaan lisätään jotain
N.B. (nota bene)
Pozn. (poznámka)
Kun henkilön halutaan kiinnittävän erityisesti huomiota johonkin tärkeään
p. (page)
str. (strana)
Työn yksittäinen sivu
pp. (pages)
str. (strany)
Työn monet sivut
préf. (préface)
- (předmluva)
Lyhyt kappale, joka kertoo tutkielman lähtökohdista
éd. (édité par)
publ. (publikováno kým)
Työn julkaisija
rev. (revu par)
rev. (revidováno kým)
Kun joku on muokannut työtä tehdäkseen siitä ajankohtaisemman nyky-yleisölle
réimp. (réimpression)
dot. (dotisk)
Kun työ ei ole alkuperäisteos, vaan suora kopio
trad. (traduit par)
přel. (přeloženo kým)
Kun teos on käännetty toiselle kielelle
vol. (volume)
obj. (objem)
Ilmaisee tietyn volyymin tai osan teoksesta