Tanskaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lyhenteet

Lyhenteet - Akateemiset lyhenteet

annexe
bilag
Kun työhön on lisätty relevantteja asiakirjoja
approx. (approximativement)
ca. (cirka)
Kun lukumäärää ei tiedetä
biblio. (bibliographie)
bibliografi
Lähdeluettelo
env. (environ)
ca. (cirka)
Määrän arvioiminen
ch. (chapitre)
afsnit
Tietty osio työstä
col. (colonne)
kolonne
Taulukon pystysuora osio
diss. (dissertation)
afhandling
Tieteellinen työ tietystä aiheesta
éd. (édition)
redigeret af
Kun kolmas henkilö on muokannut työtä
ex. (exemple)
f.eks. (for eksempel)
Annettaessa esimerkki
spéc. (spécialement)
især
Kun jokin vaatii tarkempaa selitystä
etc. (et cetera)
osv. (og så videre)
Loputtoman listan antaminen, joka tarkoittaa kirjaimellisesti "ja niin edelleen"
fig. (figure)
fig. (figur)
Työhön kuuluva kaavio
c.-à-d. (c'est-à-dire)
dvs. (det vil sige)
Käytetään kun kehitetään ajatusta, tarkoittaa kirjaimellisesti 'siksi' tai 'eli'
incl. (incluant)
inkl. (inklusive)
Kun listaan lisätään jotain
N.B. (nota bene)
NB (notabene)
Kun henkilön halutaan kiinnittävän erityisesti huomiota johonkin tärkeään
p. (page)
side
Työn yksittäinen sivu
pp. (pages)
s. (sider)
Työn monet sivut
préf. (préface)
indledning
Lyhyt kappale, joka kertoo tutkielman lähtökohdista
éd. (édité par)
udgivet af
Työn julkaisija
rev. (revu par)
revideret af
Kun joku on muokannut työtä tehdäkseen siitä ajankohtaisemman nyky-yleisölle
réimp. (réimpression)
genoptryk
Kun työ ei ole alkuperäisteos, vaan suora kopio
trad. (traduit par)
oversat af
Kun teos on käännetty toiselle kielelle
vol. (volume)
bind
Ilmaisee tietyn volyymin tai osan teoksesta