Suomeksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lyhenteet

Lyhenteet - Akateemiset lyhenteet

annexe
Liitteet
Kun työhön on lisätty relevantteja asiakirjoja
approx. (approximativement)
n. (noin)
Kun lukumäärää ei tiedetä
biblio. (bibliographie)
Bibliografia
Lähdeluettelo
env. (environ)
n. (noin)
Määrän arvioiminen
ch. (chapitre)
kpl (kappale)
Tietty osio työstä
col. (colonne)
Pylväs
Taulukon pystysuora osio
diss. (dissertation)
Väitöskirja
Tieteellinen työ tietystä aiheesta
éd. (édition)
toim. (toimittanut)
Kun kolmas henkilö on muokannut työtä
ex. (exemple)
esim. (esimerkiksi)
Annettaessa esimerkki
spéc. (spécialement)
erityisesti
Kun jokin vaatii tarkempaa selitystä
etc. (et cetera)
jne. (ja niin edelleen)
Loputtoman listan antaminen, joka tarkoittaa kirjaimellisesti "ja niin edelleen"
fig. (figure)
kaavio
Työhön kuuluva kaavio
c.-à-d. (c'est-à-dire)
eli
Käytetään kun kehitetään ajatusta, tarkoittaa kirjaimellisesti 'siksi' tai 'eli'
incl. (incluant)
mukaanlukien
Kun listaan lisätään jotain
N.B. (nota bene)
huom. (huomautus)
Kun henkilön halutaan kiinnittävän erityisesti huomiota johonkin tärkeään
p. (page)
s. (sivu)
Työn yksittäinen sivu
pp. (pages)
sivut
Työn monet sivut
préf. (préface)
esipuhe
Lyhyt kappale, joka kertoo tutkielman lähtökohdista
éd. (édité par)
julk. (julkaissut)
Työn julkaisija
rev. (revu par)
muok. (muokannut)
Kun joku on muokannut työtä tehdäkseen siitä ajankohtaisemman nyky-yleisölle
réimp. (réimpression)
lisäpainos
Kun työ ei ole alkuperäisteos, vaan suora kopio
trad. (traduit par)
kääntänyt
Kun teos on käännetty toiselle kielelle
vol. (volume)
vol. (volyymi)
Ilmaisee tietyn volyymin tai osan teoksesta