Ruotsiksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lyhenteet

Lyhenteet - Akateemiset lyhenteet

annexe
Appendix
Kun työhön on lisätty relevantteja asiakirjoja
approx. (approximativement)
ung. (ungefär)
Kun lukumäärää ei tiedetä
biblio. (bibliographie)
Litt.förteckn. (Litteraturförteckning)
Lähdeluettelo
env. (environ)
ca. (cirka)
Määrän arvioiminen
ch. (chapitre)
kap. (kapitel)
Tietty osio työstä
col. (colonne)
Kolumn
Taulukon pystysuora osio
diss. (dissertation)
Doktorsavhandling
Tieteellinen työ tietystä aiheesta
éd. (édition)
red. (redigerad av)
Kun kolmas henkilö on muokannut työtä
ex. (exemple)
t.ex. (till exempel)
Annettaessa esimerkki
spéc. (spécialement)
särskilt
Kun jokin vaatii tarkempaa selitystä
etc. (et cetera)
etc. (et cetera)
Loputtoman listan antaminen, joka tarkoittaa kirjaimellisesti "ja niin edelleen"
fig. (figure)
figur
Työhön kuuluva kaavio
c.-à-d. (c'est-à-dire)
d.v.s. (det vill säga)
Käytetään kun kehitetään ajatusta, tarkoittaa kirjaimellisesti 'siksi' tai 'eli'
incl. (incluant)
inkl. (inklusive)
Kun listaan lisätään jotain
N.B. (nota bene)
obs (observera)
Kun henkilön halutaan kiinnittävän erityisesti huomiota johonkin tärkeään
p. (page)
s. (sida)
Työn yksittäinen sivu
pp. (pages)
s. (sidor)
Työn monet sivut
préf. (préface)
förord
Lyhyt kappale, joka kertoo tutkielman lähtökohdista
éd. (édité par)
publicerad av
Työn julkaisija
rev. (revu par)
rev. (reviderad av)
Kun joku on muokannut työtä tehdäkseen siitä ajankohtaisemman nyky-yleisölle
réimp. (réimpression)
omtryck/nytryck
Kun työ ei ole alkuperäisteos, vaan suora kopio
trad. (traduit par)
övers. (översättning)
Kun teos on käännetty toiselle kielelle
vol. (volume)
vol. (volym)
Ilmaisee tietyn volyymin tai osan teoksesta