Romaniaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lyhenteet

Lyhenteet - Akateemiset lyhenteet

annexe
app. (appendix)
Kun työhön on lisätty relevantteja asiakirjoja
approx. (approximativement)
aprox. (aproximativ)
Kun lukumäärää ei tiedetä
biblio. (bibliographie)
Bibliografie - nu se prescurtează
Lähdeluettelo
env. (environ)
cca (circa)
Määrän arvioiminen
ch. (chapitre)
cap. (capitol)
Tietty osio työstä
col. (colonne)
col. (coloană)
Taulukon pystysuora osio
diss. (dissertation)
Disertaţie - nu se abreviază
Tieteellinen työ tietystä aiheesta
éd. (édition)
n.t. (nota traducătorului)
Kun kolmas henkilö on muokannut työtä
ex. (exemple)
ex. (exemplu)
Annettaessa esimerkki
spéc. (spécialement)
Nu există o abreviere corespunzătoare în limba română
Kun jokin vaatii tarkempaa selitystä
etc. (et cetera)
etc. (et cetera/caetera-lat.)
Loputtoman listan antaminen, joka tarkoittaa kirjaimellisesti "ja niin edelleen"
fig. (figure)
fig. (figura)
Työhön kuuluva kaavio
c.-à-d. (c'est-à-dire)
adică
Käytetään kun kehitetään ajatusta, tarkoittaa kirjaimellisesti 'siksi' tai 'eli'
incl. (incluant)
inclusiv - nu se abreviază
Kun listaan lisätään jotain
N.B. (nota bene)
N.B. (nota bene)
Kun henkilön halutaan kiinnittävän erityisesti huomiota johonkin tärkeään
p. (page)
p./pg. (pagina)
Työn yksittäinen sivu
pp. (pages)
pp. (paginile)
Työn monet sivut
préf. (préface)
pref. (prefaţă)
Lyhyt kappale, joka kertoo tutkielman lähtökohdista
éd. (édité par)
ed. (editat de)
Työn julkaisija
rev. (revu par)
red. (redactor)
Kun joku on muokannut työtä tehdäkseen siitä ajankohtaisemman nyky-yleisölle
réimp. (réimpression)
reed. (reeditarea)
Kun työ ei ole alkuperäisteos, vaan suora kopio
trad. (traduit par)
trad. (tradusă de)
Kun teos on käännetty toiselle kielelle
vol. (volume)
vol. (volumul/tomul)
Ilmaisee tietyn volyymin tai osan teoksesta