Portugaliksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lyhenteet

Lyhenteet - Akateemiset lyhenteet

annexe
ap. (apêndice)
apênd. (apêndice)
Kun työhön on lisätty relevantteja asiakirjoja
approx. (approximativement)
aprox. (aproximadamente)
Kun lukumäärää ei tiedetä
biblio. (bibliographie)
bibliogr. (bibliografia)
Lähdeluettelo
env. (environ)
cerca
Määrän arvioiminen
ch. (chapitre)
cap. (capítulo)
Tietty osio työstä
col. (colonne)
col. (coluna)
Taulukon pystysuora osio
diss. (dissertation)
dissertação
Tieteellinen työ tietystä aiheesta
éd. (édition)
ed. (edição)
Kun kolmas henkilö on muokannut työtä
ex. (exemple)
p.ex. (por exemplo)
Annettaessa esimerkki
spéc. (spécialement)
especialmente
Kun jokin vaatii tarkempaa selitystä
etc. (et cetera)
etc. (et cetera)
Loputtoman listan antaminen, joka tarkoittaa kirjaimellisesti "ja niin edelleen"
fig. (figure)
fig. (figura)
Työhön kuuluva kaavio
c.-à-d. (c'est-à-dire)
i.e. (id est)
Käytetään kun kehitetään ajatusta, tarkoittaa kirjaimellisesti 'siksi' tai 'eli'
incl. (incluant)
incluindo
Kun listaan lisätään jotain
N.B. (nota bene)
N.B. (nota bene)
Kun henkilön halutaan kiinnittävän erityisesti huomiota johonkin tärkeään
p. (page)
p. (página)
Työn yksittäinen sivu
pp. (pages)
pp. (páginas)
Työn monet sivut
préf. (préface)
prefácio
Lyhyt kappale, joka kertoo tutkielman lähtökohdista
éd. (édité par)
E. (editor)
EE. (editores)
Työn julkaisija
rev. (revu par)
revisado por
Kun joku on muokannut työtä tehdäkseen siitä ajankohtaisemman nyky-yleisölle
réimp. (réimpression)
reimpresso
Kun työ ei ole alkuperäisteos, vaan suora kopio
trad. (traduit par)
Trad. (tradução)
Kun teos on käännetty toiselle kielelle
vol. (volume)
vol. (volume)
Ilmaisee tietyn volyymin tai osan teoksesta