Kreikaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lyhenteet

Lyhenteet - Akateemiset lyhenteet

annexe
παρ. (παράρτημα)
Kun työhön on lisätty relevantteja asiakirjoja
approx. (approximativement)
περ. (κατά προσέγγιση)
Kun lukumäärää ei tiedetä
biblio. (bibliographie)
Βιβλιο. (Βιβλιογραφία)
Lähdeluettelo
env. (environ)
περ. (περίπου)
Määrän arvioiminen
ch. (chapitre)
κεφ. (κεφάλαιο)
Tietty osio työstä
col. (colonne)
στήλη
Taulukon pystysuora osio
diss. (dissertation)
διατριβή
Tieteellinen työ tietystä aiheesta
éd. (édition)
επιμ. (επιμέλεια)
Kun kolmas henkilö on muokannut työtä
ex. (exemple)
π.χ. (παραδείγματος χάριν)
Annettaessa esimerkki
spéc. (spécialement)
ειδ. (ειδικά)
Kun jokin vaatii tarkempaa selitystä
etc. (et cetera)
κτλ. (και τα λοιπά)
Loputtoman listan antaminen, joka tarkoittaa kirjaimellisesti "ja niin edelleen"
fig. (figure)
Σχ. (Σχήμα)
Työhön kuuluva kaavio
c.-à-d. (c'est-à-dire)
δηλαδή,...
Käytetään kun kehitetään ajatusta, tarkoittaa kirjaimellisesti 'siksi' tai 'eli'
incl. (incluant)
συμπερ. (συμπεριλαμβανομένου)
Kun listaan lisätään jotain
N.B. (nota bene)
σημ. (σημείωση)
Kun henkilön halutaan kiinnittävän erityisesti huomiota johonkin tärkeään
p. (page)
σελ. (σελίδα)
Työn yksittäinen sivu
pp. (pages)
σελ. (σελίδες)
Työn monet sivut
préf. (préface)
Προτ. (πρόλογος)
Lyhyt kappale, joka kertoo tutkielman lähtökohdista
éd. (édité par)
δημοσιεύθηκε από
Työn julkaisija
rev. (revu par)
αναθ. (αναθεωρήθηκε από)
Kun joku on muokannut työtä tehdäkseen siitä ajankohtaisemman nyky-yleisölle
réimp. (réimpression)
ανατύπωση
Kun työ ei ole alkuperäisteos, vaan suora kopio
trad. (traduit par)
μεταφράστηκε από
Kun teos on käännetty toiselle kielelle
vol. (volume)
τομ. (τόμος)
Ilmaisee tietyn volyymin tai osan teoksesta