Japaniksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lyhenteet

Lyhenteet - Akateemiset lyhenteet

annexe
別表
Kun työhön on lisätty relevantteja asiakirjoja
approx. (approximativement)
Kun lukumäärää ei tiedetä
biblio. (bibliographie)
参考文献一覧
Lähdeluettelo
env. (environ)
およそ
Määrän arvioiminen
ch. (chapitre)
Tietty osio työstä
col. (colonne)
Taulukon pystysuora osio
diss. (dissertation)
学位論文
Tieteellinen työ tietystä aiheesta
éd. (édition)
編さん
Kun kolmas henkilö on muokannut työtä
ex. (exemple)
Annettaessa esimerkki
spéc. (spécialement)
特に
Kun jokin vaatii tarkempaa selitystä
etc. (et cetera)
etc.
Loputtoman listan antaminen, joka tarkoittaa kirjaimellisesti "ja niin edelleen"
fig. (figure)
Työhön kuuluva kaavio
c.-à-d. (c'est-à-dire)
すなわち
Käytetään kun kehitetään ajatusta, tarkoittaa kirjaimellisesti 'siksi' tai 'eli'
incl. (incluant)
含めて
Kun listaan lisätään jotain
N.B. (nota bene)
注意
Kun henkilön halutaan kiinnittävän erityisesti huomiota johonkin tärkeään
p. (page)
p.(ページ)
Työn yksittäinen sivu
pp. (pages)
pp.(ページ 複数)
Työn monet sivut
préf. (préface)
序論
Lyhyt kappale, joka kertoo tutkielman lähtökohdista
éd. (édité par)
(人物名)出版
Työn julkaisija
rev. (revu par)
(人物名)編
Kun joku on muokannut työtä tehdäkseen siitä ajankohtaisemman nyky-yleisölle
réimp. (réimpression)
再版
Kun työ ei ole alkuperäisteos, vaan suora kopio
trad. (traduit par)
(人物名)訳
Kun teos on käännetty toiselle kielelle
vol. (volume)
Ilmaisee tietyn volyymin tai osan teoksesta