Hollanniksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lyhenteet

Lyhenteet - Akateemiset lyhenteet

annexe
bijl. (bijlage)
Kun työhön on lisätty relevantteja asiakirjoja
approx. (approximativement)
ong. (ongeveer)
Kun lukumäärää ei tiedetä
biblio. (bibliographie)
bibl. (bibliografie)
Lähdeluettelo
env. (environ)
ca. (circa)
Määrän arvioiminen
ch. (chapitre)
hst. (hoofdstuk)
Tietty osio työstä
col. (colonne)
kolom
Taulukon pystysuora osio
diss. (dissertation)
dissertatie
Tieteellinen työ tietystä aiheesta
éd. (édition)
bew. (bewerkt door)
Kun kolmas henkilö on muokannut työtä
ex. (exemple)
bijv. (bijvoorbeeld)
Annettaessa esimerkki
spéc. (spécialement)
bijz. (bijzonder)
Kun jokin vaatii tarkempaa selitystä
etc. (et cetera)
enz. (enzovoort)
Loputtoman listan antaminen, joka tarkoittaa kirjaimellisesti "ja niin edelleen"
fig. (figure)
afb. (afbeelding)
Työhön kuuluva kaavio
c.-à-d. (c'est-à-dire)
d.w.z (dat wil zeggen)
Käytetään kun kehitetään ajatusta, tarkoittaa kirjaimellisesti 'siksi' tai 'eli'
incl. (incluant)
incl. (inclusief)
Kun listaan lisätään jotain
N.B. (nota bene)
N.B. (nota bene)
Kun henkilön halutaan kiinnittävän erityisesti huomiota johonkin tärkeään
p. (page)
p. (pagina)
Työn yksittäinen sivu
pp. (pages)
pp. (pagina´s)
Työn monet sivut
préf. (préface)
voorwoord
Lyhyt kappale, joka kertoo tutkielman lähtökohdista
éd. (édité par)
uitg. (uitgegeven door)
Työn julkaisija
rev. (revu par)
herz. (herzien)
Kun joku on muokannut työtä tehdäkseen siitä ajankohtaisemman nyky-yleisölle
réimp. (réimpression)
herdr. (herdruk)
Kun työ ei ole alkuperäisteos, vaan suora kopio
trad. (traduit par)
vertaald door
Kun teos on käännetty toiselle kielelle
vol. (volume)
jg. (jaargang)
Ilmaisee tietyn volyymin tai osan teoksesta