Esperantoksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lyhenteet

Lyhenteet - Akateemiset lyhenteet

annexe
ap. (apendico)
Kun työhön on lisätty relevantteja asiakirjoja
approx. (approximativement)
proks. (proksimume)
Kun lukumäärää ei tiedetä
biblio. (bibliographie)
bibliog. (bibliografio)
Lähdeluettelo
env. (environ)
ĉi. (ĉirkaŭ)
Määrän arvioiminen
ch. (chapitre)
ĉa. (ĉapitro)
Tietty osio työstä
col. (colonne)
kol. (kolono)
Taulukon pystysuora osio
diss. (dissertation)
dis. (disertacio)
Tieteellinen työ tietystä aiheesta
éd. (édition)
ed. (eldonita de)
Kun kolmas henkilö on muokannut työtä
ex. (exemple)
ekz. (ekzemplo)
Annettaessa esimerkki
spéc. (spécialement)
prec. (precipe)
Kun jokin vaatii tarkempaa selitystä
etc. (et cetera)
ktp. (kaj tiel plu)
Loputtoman listan antaminen, joka tarkoittaa kirjaimellisesti "ja niin edelleen"
fig. (figure)
fig. (figuro)
Työhön kuuluva kaavio
c.-à-d. (c'est-à-dire)
t.e. (tio estas)
Käytetään kun kehitetään ajatusta, tarkoittaa kirjaimellisesti 'siksi' tai 'eli'
incl. (incluant)
ink. (inkluzive)
Kun listaan lisätään jotain
N.B. (nota bene)
N.B. (notu bene)
Kun henkilön halutaan kiinnittävän erityisesti huomiota johonkin tärkeään
p. (page)
p. (paĝo)
Työn yksittäinen sivu
pp. (pages)
pj. (paĝoj)
Työn monet sivut
préf. (préface)
pref. (prefaco)
Lyhyt kappale, joka kertoo tutkielman lähtökohdista
éd. (édité par)
eld. (eldonita de)
Työn julkaisija
rev. (revu par)
rev. (reviziita de)
Kun joku on muokannut työtä tehdäkseen siitä ajankohtaisemman nyky-yleisölle
réimp. (réimpression)
rep. (represo)
Kun työ ei ole alkuperäisteos, vaan suora kopio
trad. (traduit par)
trad. (tradukita de)
Kun teos on käännetty toiselle kielelle
vol. (volume)
vol. (volumo)
Ilmaisee tietyn volyymin tai osan teoksesta