Englanniksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lyhenteet

Lyhenteet - Akateemiset lyhenteet

annexe
app. (appendix)
Kun työhön on lisätty relevantteja asiakirjoja
approx. (approximativement)
approx. (approximately)
Kun lukumäärää ei tiedetä
biblio. (bibliographie)
bibliog. (bibliography)
Lähdeluettelo
env. (environ)
ca. (circa)
Määrän arvioiminen
ch. (chapitre)
ch. (chapter)
Tietty osio työstä
col. (colonne)
col. (column)
Taulukon pystysuora osio
diss. (dissertation)
diss. (dissertation)
Tieteellinen työ tietystä aiheesta
éd. (édition)
ed. (edited by)
Kun kolmas henkilö on muokannut työtä
ex. (exemple)
e.g. (exempli gratia)
Annettaessa esimerkki
spéc. (spécialement)
esp. (especially)
Kun jokin vaatii tarkempaa selitystä
etc. (et cetera)
etc. (et cetera)
Loputtoman listan antaminen, joka tarkoittaa kirjaimellisesti "ja niin edelleen"
fig. (figure)
fig. (figure)
Työhön kuuluva kaavio
c.-à-d. (c'est-à-dire)
i.e. (id est)
Käytetään kun kehitetään ajatusta, tarkoittaa kirjaimellisesti 'siksi' tai 'eli'
incl. (incluant)
incl. (including)
Kun listaan lisätään jotain
N.B. (nota bene)
N.B. (nota bene)
Kun henkilön halutaan kiinnittävän erityisesti huomiota johonkin tärkeään
p. (page)
p. (page)
Työn yksittäinen sivu
pp. (pages)
pp. (pages)
Työn monet sivut
préf. (préface)
pref. (preface)
Lyhyt kappale, joka kertoo tutkielman lähtökohdista
éd. (édité par)
pub. (published by)
Työn julkaisija
rev. (revu par)
rev. (revised by)
Kun joku on muokannut työtä tehdäkseen siitä ajankohtaisemman nyky-yleisölle
réimp. (réimpression)
rpt. (reprint)
Kun työ ei ole alkuperäisteos, vaan suora kopio
trad. (traduit par)
trans. (translated by)
Kun teos on käännetty toiselle kielelle
vol. (volume)
vol. (volume)
Ilmaisee tietyn volyymin tai osan teoksesta