Venäjäksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lyhenteet

Lyhenteet - Akateemiset lyhenteet

aneks
прил. (приложения)
Kun työhön on lisätty relevantteja asiakirjoja
ok. (około)
прибл. (приблизительно)
Kun lukumäärää ei tiedetä
bibliografia
библ. (библиография)
Lähdeluettelo
circa
ca. (circa -ровно)
Määrän arvioiminen
rozdz. (rozdział)
гл. (глава)
Tietty osio työstä
kolumna
кол. (колонка)
Taulukon pystysuora osio
dysertacja
дисс. (дисертация)
Tieteellinen työ tietystä aiheesta
pod red. (pod redakcją)
ред. (редактор ...)
Kun kolmas henkilö on muokannut työtä
np. (na przykład)
н/р (на пример)
Annettaessa esimerkki
szczególnie
особенно (особенно)
Kun jokin vaatii tarkempaa selitystä
itd. (i tak dalej) . itp. (i tym podobne)
и т.д. (и так далее)
Loputtoman listan antaminen, joka tarkoittaa kirjaimellisesti "ja niin edelleen"
rys. (rysunek)
рис. (рисунок)
Työhön kuuluva kaavio
tj. (to jest)
т.е. (то есть)
Käytetään kun kehitetään ajatusta, tarkoittaa kirjaimellisesti 'siksi' tai 'eli'
wliczając
вкл. (включая)
Kun listaan lisätään jotain
nb. (notabene/nota bene)
N.B. (nota bene)
Kun henkilön halutaan kiinnittävän erityisesti huomiota johonkin tärkeään
str. (strona)
стр. (страница)
Työn yksittäinen sivu
str. (strony)
стр-ы. (страницы)
Työn monet sivut
wstęp/przedmowa
прол. (пролог)
Lyhyt kappale, joka kertoo tutkielman lähtökohdista
wyd. (wydawnictwo)
изд. (издательство)
Työn julkaisija
korekta
ред. (просмотрено...)
Kun joku on muokannut työtä tehdäkseen siitä ajankohtaisemman nyky-yleisölle
przedruk
обр. (в обработке...)
Kun työ ei ole alkuperäisteos, vaan suora kopio
tłum. (tłumaczenie)
trans. (перевод ...)
Kun teos on käännetty toiselle kielelle
t. (tom)
vol. (volume - ценность)
Ilmaisee tietyn volyymin tai osan teoksesta