Tanskaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lyhenteet

Lyhenteet - Akateemiset lyhenteet

aneks
bilag
Kun työhön on lisätty relevantteja asiakirjoja
ok. (około)
ca. (cirka)
Kun lukumäärää ei tiedetä
bibliografia
bibliografi
Lähdeluettelo
circa
ca. (cirka)
Määrän arvioiminen
rozdz. (rozdział)
afsnit
Tietty osio työstä
kolumna
kolonne
Taulukon pystysuora osio
dysertacja
afhandling
Tieteellinen työ tietystä aiheesta
pod red. (pod redakcją)
redigeret af
Kun kolmas henkilö on muokannut työtä
np. (na przykład)
f.eks. (for eksempel)
Annettaessa esimerkki
szczególnie
især
Kun jokin vaatii tarkempaa selitystä
itd. (i tak dalej) . itp. (i tym podobne)
osv. (og så videre)
Loputtoman listan antaminen, joka tarkoittaa kirjaimellisesti "ja niin edelleen"
rys. (rysunek)
fig. (figur)
Työhön kuuluva kaavio
tj. (to jest)
dvs. (det vil sige)
Käytetään kun kehitetään ajatusta, tarkoittaa kirjaimellisesti 'siksi' tai 'eli'
wliczając
inkl. (inklusive)
Kun listaan lisätään jotain
nb. (notabene/nota bene)
NB (notabene)
Kun henkilön halutaan kiinnittävän erityisesti huomiota johonkin tärkeään
str. (strona)
side
Työn yksittäinen sivu
str. (strony)
s. (sider)
Työn monet sivut
wstęp/przedmowa
indledning
Lyhyt kappale, joka kertoo tutkielman lähtökohdista
wyd. (wydawnictwo)
udgivet af
Työn julkaisija
korekta
revideret af
Kun joku on muokannut työtä tehdäkseen siitä ajankohtaisemman nyky-yleisölle
przedruk
genoptryk
Kun työ ei ole alkuperäisteos, vaan suora kopio
tłum. (tłumaczenie)
oversat af
Kun teos on käännetty toiselle kielelle
t. (tom)
bind
Ilmaisee tietyn volyymin tai osan teoksesta