Saksaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lyhenteet

Lyhenteet - Akateemiset lyhenteet

aneks
Ah. (Anhang)
Kun työhön on lisätty relevantteja asiakirjoja
ok. (około)
ugf. (ungefähr)
Kun lukumäärää ei tiedetä
bibliografia
Lit.-Verz. (Literaturverzeichnis)
Lähdeluettelo
circa
ca. (circa)
Määrän arvioiminen
rozdz. (rozdział)
K. (Kapitel)
Tietty osio työstä
kolumna
Spalte
Taulukon pystysuora osio
dysertacja
Diss. (Dissertation)
Tieteellinen työ tietystä aiheesta
pod red. (pod redakcją)
bearb. (bearbeitet von)
Kun kolmas henkilö on muokannut työtä
np. (na przykład)
z.B. (zum Beispiel)
Annettaessa esimerkki
szczególnie
bes. (besonders)
Kun jokin vaatii tarkempaa selitystä
itd. (i tak dalej) . itp. (i tym podobne)
usw. (und so weiter)
Loputtoman listan antaminen, joka tarkoittaa kirjaimellisesti "ja niin edelleen"
rys. (rysunek)
Abb. (Abbildung)
Työhön kuuluva kaavio
tj. (to jest)
d.h. (das heißt)
Käytetään kun kehitetään ajatusta, tarkoittaa kirjaimellisesti 'siksi' tai 'eli'
wliczając
inkl. (inklusive)
Kun listaan lisätään jotain
nb. (notabene/nota bene)
N.B. (nota bene)
Kun henkilön halutaan kiinnittävän erityisesti huomiota johonkin tärkeään
str. (strona)
S. (Seite)
Työn yksittäinen sivu
str. (strony)
S. (Seiten)
Työn monet sivut
wstęp/przedmowa
Vorw. (Vorwort)
Lyhyt kappale, joka kertoo tutkielman lähtökohdista
wyd. (wydawnictwo)
hg. (herausgegeben von)
Työn julkaisija
korekta
geä. (geändert)
Kun joku on muokannut työtä tehdäkseen siitä ajankohtaisemman nyky-yleisölle
przedruk
Nachdr. (Nachdruck)
Kun työ ei ole alkuperäisteos, vaan suora kopio
tłum. (tłumaczenie)
übersetzt von
Kun teos on käännetty toiselle kielelle
t. (tom)
Jg. (Jahrgang)
Ilmaisee tietyn volyymin tai osan teoksesta