Ruotsiksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lyhenteet

Lyhenteet - Akateemiset lyhenteet

aneks
Appendix
Kun työhön on lisätty relevantteja asiakirjoja
ok. (około)
ung. (ungefär)
Kun lukumäärää ei tiedetä
bibliografia
Litt.förteckn. (Litteraturförteckning)
Lähdeluettelo
circa
ca. (cirka)
Määrän arvioiminen
rozdz. (rozdział)
kap. (kapitel)
Tietty osio työstä
kolumna
Kolumn
Taulukon pystysuora osio
dysertacja
Doktorsavhandling
Tieteellinen työ tietystä aiheesta
pod red. (pod redakcją)
red. (redigerad av)
Kun kolmas henkilö on muokannut työtä
np. (na przykład)
t.ex. (till exempel)
Annettaessa esimerkki
szczególnie
särskilt
Kun jokin vaatii tarkempaa selitystä
itd. (i tak dalej) . itp. (i tym podobne)
etc. (et cetera)
Loputtoman listan antaminen, joka tarkoittaa kirjaimellisesti "ja niin edelleen"
rys. (rysunek)
figur
Työhön kuuluva kaavio
tj. (to jest)
d.v.s. (det vill säga)
Käytetään kun kehitetään ajatusta, tarkoittaa kirjaimellisesti 'siksi' tai 'eli'
wliczając
inkl. (inklusive)
Kun listaan lisätään jotain
nb. (notabene/nota bene)
obs (observera)
Kun henkilön halutaan kiinnittävän erityisesti huomiota johonkin tärkeään
str. (strona)
s. (sida)
Työn yksittäinen sivu
str. (strony)
s. (sidor)
Työn monet sivut
wstęp/przedmowa
förord
Lyhyt kappale, joka kertoo tutkielman lähtökohdista
wyd. (wydawnictwo)
publicerad av
Työn julkaisija
korekta
rev. (reviderad av)
Kun joku on muokannut työtä tehdäkseen siitä ajankohtaisemman nyky-yleisölle
przedruk
omtryck/nytryck
Kun työ ei ole alkuperäisteos, vaan suora kopio
tłum. (tłumaczenie)
övers. (översättning)
Kun teos on käännetty toiselle kielelle
t. (tom)
vol. (volym)
Ilmaisee tietyn volyymin tai osan teoksesta