Romaniaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lyhenteet

Lyhenteet - Akateemiset lyhenteet

aneks
app. (appendix)
Kun työhön on lisätty relevantteja asiakirjoja
ok. (około)
aprox. (aproximativ)
Kun lukumäärää ei tiedetä
bibliografia
Bibliografie - nu se prescurtează
Lähdeluettelo
circa
cca (circa)
Määrän arvioiminen
rozdz. (rozdział)
cap. (capitol)
Tietty osio työstä
kolumna
col. (coloană)
Taulukon pystysuora osio
dysertacja
Disertaţie - nu se abreviază
Tieteellinen työ tietystä aiheesta
pod red. (pod redakcją)
n.t. (nota traducătorului)
Kun kolmas henkilö on muokannut työtä
np. (na przykład)
ex. (exemplu)
Annettaessa esimerkki
szczególnie
Nu există o abreviere corespunzătoare în limba română
Kun jokin vaatii tarkempaa selitystä
itd. (i tak dalej) . itp. (i tym podobne)
etc. (et cetera/caetera-lat.)
Loputtoman listan antaminen, joka tarkoittaa kirjaimellisesti "ja niin edelleen"
rys. (rysunek)
fig. (figura)
Työhön kuuluva kaavio
tj. (to jest)
adică
Käytetään kun kehitetään ajatusta, tarkoittaa kirjaimellisesti 'siksi' tai 'eli'
wliczając
inclusiv - nu se abreviază
Kun listaan lisätään jotain
nb. (notabene/nota bene)
N.B. (nota bene)
Kun henkilön halutaan kiinnittävän erityisesti huomiota johonkin tärkeään
str. (strona)
p./pg. (pagina)
Työn yksittäinen sivu
str. (strony)
pp. (paginile)
Työn monet sivut
wstęp/przedmowa
pref. (prefaţă)
Lyhyt kappale, joka kertoo tutkielman lähtökohdista
wyd. (wydawnictwo)
ed. (editat de)
Työn julkaisija
korekta
red. (redactor)
Kun joku on muokannut työtä tehdäkseen siitä ajankohtaisemman nyky-yleisölle
przedruk
reed. (reeditarea)
Kun työ ei ole alkuperäisteos, vaan suora kopio
tłum. (tłumaczenie)
trad. (tradusă de)
Kun teos on käännetty toiselle kielelle
t. (tom)
vol. (volumul/tomul)
Ilmaisee tietyn volyymin tai osan teoksesta