Portugaliksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lyhenteet

Lyhenteet - Akateemiset lyhenteet

aneks
ap. (apêndice)
apênd. (apêndice)
Kun työhön on lisätty relevantteja asiakirjoja
ok. (około)
aprox. (aproximadamente)
Kun lukumäärää ei tiedetä
bibliografia
bibliogr. (bibliografia)
Lähdeluettelo
circa
cerca
Määrän arvioiminen
rozdz. (rozdział)
cap. (capítulo)
Tietty osio työstä
kolumna
col. (coluna)
Taulukon pystysuora osio
dysertacja
dissertação
Tieteellinen työ tietystä aiheesta
pod red. (pod redakcją)
ed. (edição)
Kun kolmas henkilö on muokannut työtä
np. (na przykład)
p.ex. (por exemplo)
Annettaessa esimerkki
szczególnie
especialmente
Kun jokin vaatii tarkempaa selitystä
itd. (i tak dalej) . itp. (i tym podobne)
etc. (et cetera)
Loputtoman listan antaminen, joka tarkoittaa kirjaimellisesti "ja niin edelleen"
rys. (rysunek)
fig. (figura)
Työhön kuuluva kaavio
tj. (to jest)
i.e. (id est)
Käytetään kun kehitetään ajatusta, tarkoittaa kirjaimellisesti 'siksi' tai 'eli'
wliczając
incluindo
Kun listaan lisätään jotain
nb. (notabene/nota bene)
N.B. (nota bene)
Kun henkilön halutaan kiinnittävän erityisesti huomiota johonkin tärkeään
str. (strona)
p. (página)
Työn yksittäinen sivu
str. (strony)
pp. (páginas)
Työn monet sivut
wstęp/przedmowa
prefácio
Lyhyt kappale, joka kertoo tutkielman lähtökohdista
wyd. (wydawnictwo)
E. (editor)
EE. (editores)
Työn julkaisija
korekta
revisado por
Kun joku on muokannut työtä tehdäkseen siitä ajankohtaisemman nyky-yleisölle
przedruk
reimpresso
Kun työ ei ole alkuperäisteos, vaan suora kopio
tłum. (tłumaczenie)
Trad. (tradução)
Kun teos on käännetty toiselle kielelle
t. (tom)
vol. (volume)
Ilmaisee tietyn volyymin tai osan teoksesta