Kiinaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lyhenteet

Lyhenteet - Akateemiset lyhenteet

aneks
app.(附录)
Kun työhön on lisätty relevantteja asiakirjoja
ok. (około)
approx.(大约)
Kun lukumäärää ei tiedetä
bibliografia
bibliog.(引用来源)
Lähdeluettelo
circa
ca.(大约)
Määrän arvioiminen
rozdz. (rozdział)
ch.(章)
Tietty osio työstä
kolumna
col.(柱)
Taulukon pystysuora osio
dysertacja
diss.(论文)
Tieteellinen työ tietystä aiheesta
pod red. (pod redakcją)
ed.(编辑)
Kun kolmas henkilö on muokannut työtä
np. (na przykład)
e.g.(例如)
Annettaessa esimerkki
szczególnie
esp.(尤其是)
Kun jokin vaatii tarkempaa selitystä
itd. (i tak dalej) . itp. (i tym podobne)
etc.(等等)
Loputtoman listan antaminen, joka tarkoittaa kirjaimellisesti "ja niin edelleen"
rys. (rysunek)
fig.(图表)
Työhön kuuluva kaavio
tj. (to jest)
i.e.(既)
Käytetään kun kehitetään ajatusta, tarkoittaa kirjaimellisesti 'siksi' tai 'eli'
wliczając
incl.(包括)
Kun listaan lisätään jotain
nb. (notabene/nota bene)
N.B.(注意)
Kun henkilön halutaan kiinnittävän erityisesti huomiota johonkin tärkeään
str. (strona)
p.(页)
Työn yksittäinen sivu
str. (strony)
pp.(页)
Työn monet sivut
wstęp/przedmowa
pref.(前言)
Lyhyt kappale, joka kertoo tutkielman lähtökohdista
wyd. (wydawnictwo)
pub.(由...出版)
Työn julkaisija
korekta
rev.(由...修改)
Kun joku on muokannut työtä tehdäkseen siitä ajankohtaisemman nyky-yleisölle
przedruk
rpt.(转载)
Kun työ ei ole alkuperäisteos, vaan suora kopio
tłum. (tłumaczenie)
trans.(由...翻译)
Kun teos on käännetty toiselle kielelle
t. (tom)
vol.(卷)
Ilmaisee tietyn volyymin tai osan teoksesta