Japaniksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lyhenteet

Lyhenteet - Akateemiset lyhenteet

aneks
別表
Kun työhön on lisätty relevantteja asiakirjoja
ok. (około)
Kun lukumäärää ei tiedetä
bibliografia
参考文献一覧
Lähdeluettelo
circa
およそ
Määrän arvioiminen
rozdz. (rozdział)
Tietty osio työstä
kolumna
Taulukon pystysuora osio
dysertacja
学位論文
Tieteellinen työ tietystä aiheesta
pod red. (pod redakcją)
編さん
Kun kolmas henkilö on muokannut työtä
np. (na przykład)
Annettaessa esimerkki
szczególnie
特に
Kun jokin vaatii tarkempaa selitystä
itd. (i tak dalej) . itp. (i tym podobne)
etc.
Loputtoman listan antaminen, joka tarkoittaa kirjaimellisesti "ja niin edelleen"
rys. (rysunek)
Työhön kuuluva kaavio
tj. (to jest)
すなわち
Käytetään kun kehitetään ajatusta, tarkoittaa kirjaimellisesti 'siksi' tai 'eli'
wliczając
含めて
Kun listaan lisätään jotain
nb. (notabene/nota bene)
注意
Kun henkilön halutaan kiinnittävän erityisesti huomiota johonkin tärkeään
str. (strona)
p.(ページ)
Työn yksittäinen sivu
str. (strony)
pp.(ページ 複数)
Työn monet sivut
wstęp/przedmowa
序論
Lyhyt kappale, joka kertoo tutkielman lähtökohdista
wyd. (wydawnictwo)
(人物名)出版
Työn julkaisija
korekta
(人物名)編
Kun joku on muokannut työtä tehdäkseen siitä ajankohtaisemman nyky-yleisölle
przedruk
再版
Kun työ ei ole alkuperäisteos, vaan suora kopio
tłum. (tłumaczenie)
(人物名)訳
Kun teos on käännetty toiselle kielelle
t. (tom)
Ilmaisee tietyn volyymin tai osan teoksesta