Hollanniksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lyhenteet

Lyhenteet - Akateemiset lyhenteet

aneks
bijl. (bijlage)
Kun työhön on lisätty relevantteja asiakirjoja
ok. (około)
ong. (ongeveer)
Kun lukumäärää ei tiedetä
bibliografia
bibl. (bibliografie)
Lähdeluettelo
circa
ca. (circa)
Määrän arvioiminen
rozdz. (rozdział)
hst. (hoofdstuk)
Tietty osio työstä
kolumna
kolom
Taulukon pystysuora osio
dysertacja
dissertatie
Tieteellinen työ tietystä aiheesta
pod red. (pod redakcją)
bew. (bewerkt door)
Kun kolmas henkilö on muokannut työtä
np. (na przykład)
bijv. (bijvoorbeeld)
Annettaessa esimerkki
szczególnie
bijz. (bijzonder)
Kun jokin vaatii tarkempaa selitystä
itd. (i tak dalej) . itp. (i tym podobne)
enz. (enzovoort)
Loputtoman listan antaminen, joka tarkoittaa kirjaimellisesti "ja niin edelleen"
rys. (rysunek)
afb. (afbeelding)
Työhön kuuluva kaavio
tj. (to jest)
d.w.z (dat wil zeggen)
Käytetään kun kehitetään ajatusta, tarkoittaa kirjaimellisesti 'siksi' tai 'eli'
wliczając
incl. (inclusief)
Kun listaan lisätään jotain
nb. (notabene/nota bene)
N.B. (nota bene)
Kun henkilön halutaan kiinnittävän erityisesti huomiota johonkin tärkeään
str. (strona)
p. (pagina)
Työn yksittäinen sivu
str. (strony)
pp. (pagina´s)
Työn monet sivut
wstęp/przedmowa
voorwoord
Lyhyt kappale, joka kertoo tutkielman lähtökohdista
wyd. (wydawnictwo)
uitg. (uitgegeven door)
Työn julkaisija
korekta
herz. (herzien)
Kun joku on muokannut työtä tehdäkseen siitä ajankohtaisemman nyky-yleisölle
przedruk
herdr. (herdruk)
Kun työ ei ole alkuperäisteos, vaan suora kopio
tłum. (tłumaczenie)
vertaald door
Kun teos on käännetty toiselle kielelle
t. (tom)
jg. (jaargang)
Ilmaisee tietyn volyymin tai osan teoksesta