Espanjaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lyhenteet

Lyhenteet - Akateemiset lyhenteet

aneks
ap. (apéndice)
Kun työhön on lisätty relevantteja asiakirjoja
ok. (około)
aprox. (aproximadamente)
Kun lukumäärää ei tiedetä
bibliografia
bibl. (bibliografía)
Lähdeluettelo
circa
circ. (circa)
Määrän arvioiminen
rozdz. (rozdział)
cap. (capítulo)
Tietty osio työstä
kolumna
col. (columna)
Taulukon pystysuora osio
dysertacja
disertación
Tieteellinen työ tietystä aiheesta
pod red. (pod redakcją)
editado por
Kun kolmas henkilö on muokannut työtä
np. (na przykład)
p. ej. (por ejemplo)
Annettaessa esimerkki
szczególnie
especialmente
Kun jokin vaatii tarkempaa selitystä
itd. (i tak dalej) . itp. (i tym podobne)
etc. (etcétera)
Loputtoman listan antaminen, joka tarkoittaa kirjaimellisesti "ja niin edelleen"
rys. (rysunek)
fig. (figura)
Työhön kuuluva kaavio
tj. (to jest)
es decir,...
Käytetään kun kehitetään ajatusta, tarkoittaa kirjaimellisesti 'siksi' tai 'eli'
wliczając
incl.
Kun listaan lisätään jotain
nb. (notabene/nota bene)
N.B. (nota bene)
Kun henkilön halutaan kiinnittävän erityisesti huomiota johonkin tärkeään
str. (strona)
p. (página)
Työn yksittäinen sivu
str. (strony)
pp. (páginas)
Työn monet sivut
wstęp/przedmowa
Prefacio
Lyhyt kappale, joka kertoo tutkielman lähtökohdista
wyd. (wydawnictwo)
publicado por
Työn julkaisija
korekta
revisado por
Kun joku on muokannut työtä tehdäkseen siitä ajankohtaisemman nyky-yleisölle
przedruk
reedición / nueva edición / reimpresión
Kun työ ei ole alkuperäisteos, vaan suora kopio
tłum. (tłumaczenie)
traducido por
Kun teos on käännetty toiselle kielelle
t. (tom)
t.
Ilmaisee tietyn volyymin tai osan teoksesta