Venäjäksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lyhenteet

Lyhenteet - Akateemiset lyhenteet

ap. (apêndice)
apênd. (apêndice)
прил. (приложения)
Kun työhön on lisätty relevantteja asiakirjoja
aprox. (aproximadamente)
прибл. (приблизительно)
Kun lukumäärää ei tiedetä
bibliogr. (bibliografia)
библ. (библиография)
Lähdeluettelo
cerca
ca. (circa -ровно)
Määrän arvioiminen
cap. (capítulo)
гл. (глава)
Tietty osio työstä
col. (coluna)
кол. (колонка)
Taulukon pystysuora osio
dissertação
дисс. (дисертация)
Tieteellinen työ tietystä aiheesta
ed. (edição)
ред. (редактор ...)
Kun kolmas henkilö on muokannut työtä
p.ex. (por exemplo)
н/р (на пример)
Annettaessa esimerkki
especialmente
особенно (особенно)
Kun jokin vaatii tarkempaa selitystä
etc. (et cetera)
и т.д. (и так далее)
Loputtoman listan antaminen, joka tarkoittaa kirjaimellisesti "ja niin edelleen"
fig. (figura)
рис. (рисунок)
Työhön kuuluva kaavio
i.e. (id est)
т.е. (то есть)
Käytetään kun kehitetään ajatusta, tarkoittaa kirjaimellisesti 'siksi' tai 'eli'
incluindo
вкл. (включая)
Kun listaan lisätään jotain
N.B. (nota bene)
N.B. (nota bene)
Kun henkilön halutaan kiinnittävän erityisesti huomiota johonkin tärkeään
p. (página)
стр. (страница)
Työn yksittäinen sivu
pp. (páginas)
стр-ы. (страницы)
Työn monet sivut
prefácio
прол. (пролог)
Lyhyt kappale, joka kertoo tutkielman lähtökohdista
E. (editor)
EE. (editores)
изд. (издательство)
Työn julkaisija
revisado por
ред. (просмотрено...)
Kun joku on muokannut työtä tehdäkseen siitä ajankohtaisemman nyky-yleisölle
reimpresso
обр. (в обработке...)
Kun työ ei ole alkuperäisteos, vaan suora kopio
Trad. (tradução)
trans. (перевод ...)
Kun teos on käännetty toiselle kielelle
vol. (volume)
vol. (volume - ценность)
Ilmaisee tietyn volyymin tai osan teoksesta