Unkariksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lyhenteet

Lyhenteet - Akateemiset lyhenteet

ap. (apêndice)
apênd. (apêndice)
függ. (függelék)
Kun työhön on lisätty relevantteja asiakirjoja
aprox. (aproximadamente)
kb. (körülbelül)
Kun lukumäärää ei tiedetä
bibliogr. (bibliografia)
bibliog. (bibliográfia)
Lähdeluettelo
cerca
kb. (körülbelül)
Määrän arvioiminen
cap. (capítulo)
fej. (fejezet)
Tietty osio työstä
col. (coluna)
oszl. (oszlop)
Taulukon pystysuora osio
dissertação
dissz. (disszertáció)
Tieteellinen työ tietystä aiheesta
ed. (edição)
szerk. (szerkesztette X)
Kun kolmas henkilö on muokannut työtä
p.ex. (por exemplo)
pl. (például)
Annettaessa esimerkki
especialmente
kül. (különösen)
Kun jokin vaatii tarkempaa selitystä
etc. (et cetera)
stb. (és így tovább)
Loputtoman listan antaminen, joka tarkoittaa kirjaimellisesti "ja niin edelleen"
fig. (figura)
ábr. (ábra)
Työhön kuuluva kaavio
i.e. (id est)
azaz/vagyis/következtetésképpen
Käytetään kun kehitetään ajatusta, tarkoittaa kirjaimellisesti 'siksi' tai 'eli'
incluindo
beleértve
Kun listaan lisätään jotain
N.B. (nota bene)
Jegyezd meg/Fontos/Megjegyzendő
Kun henkilön halutaan kiinnittävän erityisesti huomiota johonkin tärkeään
p. (página)
o./old. (oldal)
Työn yksittäinen sivu
pp. (páginas)
o./old. (oldal/oldalak)
Työn monet sivut
prefácio
Előszó
Lyhyt kappale, joka kertoo tutkielman lähtökohdista
E. (editor)
EE. (editores)
kiad. (kiadta X/kiadó)
Työn julkaisija
revisado por
Átdolgozta X
Kun joku on muokannut työtä tehdäkseen siitä ajankohtaisemman nyky-yleisölle
reimpresso
Utánnyomás
Kun työ ei ole alkuperäisteos, vaan suora kopio
Trad. (tradução)
ford. (fordította X)
Kun teos on käännetty toiselle kielelle
vol. (volume)
köt. (kötet)
Ilmaisee tietyn volyymin tai osan teoksesta