Tšekiksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lyhenteet

Lyhenteet - Akateemiset lyhenteet

ap. (apêndice)
apênd. (apêndice)
- (příloha)
Kun työhön on lisätty relevantteja asiakirjoja
aprox. (aproximadamente)
přibl. (přibližně)
Kun lukumäärää ei tiedetä
bibliogr. (bibliografia)
lit. (literatura)
Lähdeluettelo
cerca
cca (cirka)
Määrän arvioiminen
cap. (capítulo)
kap. (kapitola)
Tietty osio työstä
col. (coluna)
- (sloupec)
Taulukon pystysuora osio
dissertação
dis. (disertace, disertační práce)
Tieteellinen työ tietystä aiheesta
ed. (edição)
edit. (editována kým)
Kun kolmas henkilö on muokannut työtä
p.ex. (por exemplo)
např. (například)
Annettaessa esimerkki
especialmente
zejm. (zejména)
Kun jokin vaatii tarkempaa selitystä
etc. (et cetera)
atd. (a tak dále)
Loputtoman listan antaminen, joka tarkoittaa kirjaimellisesti "ja niin edelleen"
fig. (figura)
obr. (obrázek)
Työhön kuuluva kaavio
i.e. (id est)
tj. (to jest)
Käytetään kun kehitetään ajatusta, tarkoittaa kirjaimellisesti 'siksi' tai 'eli'
incluindo
vč. (včetně)
Kun listaan lisätään jotain
N.B. (nota bene)
Pozn. (poznámka)
Kun henkilön halutaan kiinnittävän erityisesti huomiota johonkin tärkeään
p. (página)
str. (strana)
Työn yksittäinen sivu
pp. (páginas)
str. (strany)
Työn monet sivut
prefácio
- (předmluva)
Lyhyt kappale, joka kertoo tutkielman lähtökohdista
E. (editor)
EE. (editores)
publ. (publikováno kým)
Työn julkaisija
revisado por
rev. (revidováno kým)
Kun joku on muokannut työtä tehdäkseen siitä ajankohtaisemman nyky-yleisölle
reimpresso
dot. (dotisk)
Kun työ ei ole alkuperäisteos, vaan suora kopio
Trad. (tradução)
přel. (přeloženo kým)
Kun teos on käännetty toiselle kielelle
vol. (volume)
obj. (objem)
Ilmaisee tietyn volyymin tai osan teoksesta