Thaiksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lyhenteet

Lyhenteet - Akateemiset lyhenteet

ap. (apêndice)
apênd. (apêndice)
(ภาคผนวก)
Kun työhön on lisätty relevantteja asiakirjoja
aprox. (aproximadamente)
ประมาณ
Kun lukumäärää ei tiedetä
bibliogr. (bibliografia)
บรรณานุกรม
Lähdeluettelo
cerca
ประมาณ
Määrän arvioiminen
cap. (capítulo)
บท
Tietty osio työstä
col. (coluna)
คอลัมน์
Taulukon pystysuora osio
dissertação
ปริญญานิพนธ์
Tieteellinen työ tietystä aiheesta
ed. (edição)
แก้ไขโดย
Kun kolmas henkilö on muokannut työtä
p.ex. (por exemplo)
ตัวอย่างเช่น
Annettaessa esimerkki
especialmente
โดยเฉพาะ
Kun jokin vaatii tarkempaa selitystä
etc. (et cetera)
และอื่นๆอีกมากมาย
Loputtoman listan antaminen, joka tarkoittaa kirjaimellisesti "ja niin edelleen"
fig. (figura)
ตัวเลข
Työhön kuuluva kaavio
i.e. (id est)
กล่าวคือ
Käytetään kun kehitetään ajatusta, tarkoittaa kirjaimellisesti 'siksi' tai 'eli'
incluindo
ประกอบไปด้วย
Kun listaan lisätään jotain
N.B. (nota bene)
หมายเหตุ
Kun henkilön halutaan kiinnittävän erityisesti huomiota johonkin tärkeään
p. (página)
หน้า
Työn yksittäinen sivu
pp. (páginas)
หน้า
Työn monet sivut
prefácio
คำนำ
Lyhyt kappale, joka kertoo tutkielman lähtökohdista
E. (editor)
EE. (editores)
ตีพิมพ์โดย
Työn julkaisija
revisado por
ทบทวนโดย
Kun joku on muokannut työtä tehdäkseen siitä ajankohtaisemman nyky-yleisölle
reimpresso
พิมพ์ใหม่อีกครั้ง
Kun työ ei ole alkuperäisteos, vaan suora kopio
Trad. (tradução)
แปลโดย
Kun teos on käännetty toiselle kielelle
vol. (volume)
ระดับ
Ilmaisee tietyn volyymin tai osan teoksesta