Tanskaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lyhenteet

Lyhenteet - Akateemiset lyhenteet

ap. (apêndice)
apênd. (apêndice)
bilag
Kun työhön on lisätty relevantteja asiakirjoja
aprox. (aproximadamente)
ca. (cirka)
Kun lukumäärää ei tiedetä
bibliogr. (bibliografia)
bibliografi
Lähdeluettelo
cerca
ca. (cirka)
Määrän arvioiminen
cap. (capítulo)
afsnit
Tietty osio työstä
col. (coluna)
kolonne
Taulukon pystysuora osio
dissertação
afhandling
Tieteellinen työ tietystä aiheesta
ed. (edição)
redigeret af
Kun kolmas henkilö on muokannut työtä
p.ex. (por exemplo)
f.eks. (for eksempel)
Annettaessa esimerkki
especialmente
især
Kun jokin vaatii tarkempaa selitystä
etc. (et cetera)
osv. (og så videre)
Loputtoman listan antaminen, joka tarkoittaa kirjaimellisesti "ja niin edelleen"
fig. (figura)
fig. (figur)
Työhön kuuluva kaavio
i.e. (id est)
dvs. (det vil sige)
Käytetään kun kehitetään ajatusta, tarkoittaa kirjaimellisesti 'siksi' tai 'eli'
incluindo
inkl. (inklusive)
Kun listaan lisätään jotain
N.B. (nota bene)
NB (notabene)
Kun henkilön halutaan kiinnittävän erityisesti huomiota johonkin tärkeään
p. (página)
side
Työn yksittäinen sivu
pp. (páginas)
s. (sider)
Työn monet sivut
prefácio
indledning
Lyhyt kappale, joka kertoo tutkielman lähtökohdista
E. (editor)
EE. (editores)
udgivet af
Työn julkaisija
revisado por
revideret af
Kun joku on muokannut työtä tehdäkseen siitä ajankohtaisemman nyky-yleisölle
reimpresso
genoptryk
Kun työ ei ole alkuperäisteos, vaan suora kopio
Trad. (tradução)
oversat af
Kun teos on käännetty toiselle kielelle
vol. (volume)
bind
Ilmaisee tietyn volyymin tai osan teoksesta