Suomeksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lyhenteet

Lyhenteet - Akateemiset lyhenteet

ap. (apêndice)
apênd. (apêndice)
Liitteet
Kun työhön on lisätty relevantteja asiakirjoja
aprox. (aproximadamente)
n. (noin)
Kun lukumäärää ei tiedetä
bibliogr. (bibliografia)
Bibliografia
Lähdeluettelo
cerca
n. (noin)
Määrän arvioiminen
cap. (capítulo)
kpl (kappale)
Tietty osio työstä
col. (coluna)
Pylväs
Taulukon pystysuora osio
dissertação
Väitöskirja
Tieteellinen työ tietystä aiheesta
ed. (edição)
toim. (toimittanut)
Kun kolmas henkilö on muokannut työtä
p.ex. (por exemplo)
esim. (esimerkiksi)
Annettaessa esimerkki
especialmente
erityisesti
Kun jokin vaatii tarkempaa selitystä
etc. (et cetera)
jne. (ja niin edelleen)
Loputtoman listan antaminen, joka tarkoittaa kirjaimellisesti "ja niin edelleen"
fig. (figura)
kaavio
Työhön kuuluva kaavio
i.e. (id est)
eli
Käytetään kun kehitetään ajatusta, tarkoittaa kirjaimellisesti 'siksi' tai 'eli'
incluindo
mukaanlukien
Kun listaan lisätään jotain
N.B. (nota bene)
huom. (huomautus)
Kun henkilön halutaan kiinnittävän erityisesti huomiota johonkin tärkeään
p. (página)
s. (sivu)
Työn yksittäinen sivu
pp. (páginas)
sivut
Työn monet sivut
prefácio
esipuhe
Lyhyt kappale, joka kertoo tutkielman lähtökohdista
E. (editor)
EE. (editores)
julk. (julkaissut)
Työn julkaisija
revisado por
muok. (muokannut)
Kun joku on muokannut työtä tehdäkseen siitä ajankohtaisemman nyky-yleisölle
reimpresso
lisäpainos
Kun työ ei ole alkuperäisteos, vaan suora kopio
Trad. (tradução)
kääntänyt
Kun teos on käännetty toiselle kielelle
vol. (volume)
vol. (volyymi)
Ilmaisee tietyn volyymin tai osan teoksesta